Arbejdsplaner

Arbejdsplan 1999-2000

Arbejdsplan 1999-2000:
Fremlagt på ICOM-Danmarks generalforsamling 1.11.99

Arbejdsplan 1999-2000 for ICOM Danmark

Bestyrelsen vil arbejde med den nyopstillede 3-års arbejdsplan 2000-2002.

ICOM-DK vil deltage i Kulturministeriets møder vedr. copyright, og søge museernes interesser varetaget overfor kommercielle interesser og EU-direktiver.

Det er ikke lykkedes, trods gentagne forsøg, at opnå midler fra SMN til trykning af ICOM’s museumsetiske regler i en passende kvalitet, f.eks. svarende til de øvrige nordiske ICOM-komiteer. Den danske udgave af de etiske regler ligger på vor hjemmeside, men det er vor opfattelse at en trykt udgave er vigtig for udbredelsen af kendskabet til reglerne, også udenfor museumskredse.
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening mener også at en trykt udgave er vigtig og er interesseret i at støtte trykningen økonomisk samt distibuere tryksagen til de danske museer.

ICOM-DK vil deltage i ICOM-Nord samarbejdet, herunder forberedelser i forbindelse med ICOM-generalkonferencen i Barcelona i 2001.
SMN vil blive søgt om midler til deltagelse i 2001-konferencen.

Formandskabet for den nye regionale komite, ICOM-Europa, er i Danmark, hvorfor ICOM-DK finder det specielt vigtigt med koordinering og gensidig information.

ICOM-DK har indledt processen der skal føre frem til at byde på den 21′ ICOM Generalkonference i 2007. Det er tanken at få konferencen til København, men således at der bliver tale om at dække Øresundsregionen. Der vil derfor blive indledt et samarbejde med ICOM-Sverige og Skåne om konferencen.

Til forberedelse af budmaterialet samarbejdes med WOCO (Kbh.’s turistorganisation Wonderful Copenhagen). Konferencens centrale del planlægges afholdt i Bellacentret og perioden er pt. fastlagt til søndag d. 1 juli til søndag d. 8.juli. Den endelige beslutning om Danmark får generalkonferencen vil først blive truffet i oktober 2004.

Bestyrelsen for ICOM-DK
Jens Breinegaard, formand