Årsberetninger

Årsberetning 1998-1999

Beretning for 1998-1999:
Styrelsen for ICOM-DK har i beretningsåret bestået af:

Jens Breinegaard, formand,
Vivi Jensen, sekretær,
Margrethe Floryan, kasserer,
Marianne Wirenfeldt Asmussen,
Katia Johansen,
Jesper Knudsen,
Henrik Jarl Hansen.

Styrelsen har afholdt 4 styrelsesmøder og en generalforsamling.

ICOM-DK har fortsat bestræbelserne på at få gennemført en ratificering af Haag- eller Uni-Droit-konventionen, subs. en opdateret Haag-konvention, vedr. illegal handel med kulturgenstande. Dette er bl.a. sket gennem en fælles ICOM-nordisk henvendelse til regeringen.

ICOM-DK deltog i årets ICOM-Nord møde, der blev afholdt i Oslo. Mødet gjorde status over ICOM generalkonferencen i Melbourne. Det var vurderingen at placeringen af konferencen ikke havde været optimal med hensyn til relevante museer for en del af de internationale fagkomiteer.
Det var desværre ikke lykkedes at få indvalgt en fællesnordisk kandidat til ICOM-Executive. Det vil blive forsøgt igen.

SMN besluttede efter indkaldelsen af ansøgninger om rejsemidler at ændre bevillingsproceduren. Man ønsker fra nævnets side at koordinere rejsebevillingerne til både medlemmer og ikke-medlemmer af ICOM. Rejsebevillinger til styrelsesmedlemmer i ICOM behandles fortsat af ICOM-DK. Styrelsen er af den mening at en bedre koordinering med SMN herefter er nødvendig.

Desværre opnåede ICOM-DK heller ikke i år støtte fra SMN’s rådighedssum til udgivelse af de museumsetiske regler.

ICOM’s nye generalsekretær, Manus Brinkman, besøgte Danmark i januar, bl.a. for at søge støtte i Norden til fortsættelse af Africom-programmet. ICOM-DK formidlede kontakten til udenrigsministeriet og kulturministeriet.

EU har fremsat et meget omfattende direktiv vedr. copyright. I sin første udformning ville direktivet få store konsekvenser for museernes interne arbejde med billedmateriale. ICOM-DK fremførte synspunkter og ændringsforslag over for de danske medlemmer af Europaparlamentet og samtidig overfor Kulturministeriet.
Copyright-direktivet er blevet ændret til det bedre, men der er fortsat behov for at følge sagen. ICOM-DK er blevet indbudt af Kulturministeriet til at deltage i møderne om dette.

Fra dansk side er der blevet fremsat et forslag om oprettelse af en international komite for enkeltmandskunstmuseer. Forslaget har været præsenteret i Paris, men er blevet overhalet af vedtagelsen af en ny komite for “Historic House Museums” ( DEMHIST).
Det videre arbejde med at skaffe opbakning til “enkeltmands-komiteen” udføres af Vigeland-museet i Norge og Karen Blixen Museet.

ICOM-DK har i beretningsåret lavet en medlemsudsendelse i nyt layout, som bl.a. indeholdt beretninger fra medlemmernes deltagelse i Melbourne-konferencen.
Medlemmerne har også modtaget den nye velkomstbrochure som ICOM har ladet udarbejde.

Iøvrigt placeres informationer løbende på ICOM-DK’s hjemmeside.

Styrelsen for ICOM-Danmark
Jens Breinegaard, Formand
1.november 1999