Årsberetninger

Årsberetning 2000-2001

Beretning for 2000-2001
Styrelsen for ICOM-DK har i beretningsåret bestået af:

Jens Breinegaard, formand,
Vivi Jensen, sekretær,
Margrethe Floryan, kasserer,
Marianne Wirenfeldt Asmussen,
Henrik Jarl Hansen,
Jesper Knudsen,
Mikkel Scharff.

Styrelsen har afholdt 4 styrelsesmøder og en generalforsamling.
I beretningsperioden er medlemstallet steget til 736, en stigning på ca. 10%.
ICOM-DK er dermed den sjette-største nationalkommitte.
ICOM’s verdensomspændende medlemstal er i samme periode steget med 3%.

ICOM-DK har fortsat bestræbelserne på at få gennemført en ratificering af Haag- eller Uni-Droit-konventionen, subs. en opdateret Haag-konvention, vedr. illegal handel med kulturgenstande. Dette er bl.a. sket ved at informere Kulturministeriet om tilfælde af illegal handel, om ratificering i andre lande og specifikt om hvorledes den svenske Kulturminister måtte fremme den svenske ratificering efter pinlige afsløringer i svensk TV.

ICOM-DK stod for årets ICOM-Nord møde, der blev afholdt på Schäffergården i Gentofte.
Ved mødet var et væsentligt tema den forestående ICOM Generalkonference i Barcelona juli 2001 og strategien for at få indvalgt en fællesnordisk kandidat, Elisabeth Olofsson, til ICOM-Executive. Dette lykkedes faktisk i Barcelona, hvor Elisabeth fik det næsthøjeste antal stemmer. Det andet væsentlige tema var ICOM-DK’s oplæg til at holde ICOM’s generalkonference i 2007 i København og Øresundsregionen. Der var ved mødet stor nordisk opbakning til idéen, men ICOM-Sverige så sig ikke i stand til at gå aktivt ind i projektet.

Rejsebevillinger til styrelsesmedlemmer i ICOM-komiteer behandles fortsat af ICOM-DK.
Til generalkonferencen opnåedes et pænt tilskudsbeløb fra SMN, således at alle ansøgninger hertil kunne imødekommes. Styrelsen havde valgt at give disse første prioritet fremfor ansøgninger til andre rejsemål.
Ved generalkonferencen vedtoges oplægget til den reformering af ICOM, som der har været arbejdet med gennem længere tid. Reform Task-gruppen har formuleret omfattende ændringsforslag, både vedr. struktur og indhold, uventet omfattende, og måske for ambitiøst. Den nye Executive komité synes at engagere sig i opgaven.
Antallet af nye internationale komitéer er øget med oprettelsen af komité for “Public Crime”,dvs. holocaustmuseer. Komitéer for universitetsmuseer og Historic Houses er oprettet på prøve. Komité for City Museums blev afvist.
Den regionale ICOM-Europa komité blev debatteret i Barcelona. Den var stadig uden statutter og målrettet funktion. På mødet opfordrede ICOM’s præsident at der fandtes en løsning på ICOM-Europa problematikken. En mindre arbejdsgruppe blev nedsat med Jens Breinegaard som formand.
Ved de internationale komitéers generalforsamlinger blev flere danskere indvalgt i deres styrelser.
Ved generalkonferencen vedtoges ændringer til ICOM’s etiske regler. De ændrede regler vil ikke blive trykt, men lagt på nettet. Samtidig fortsættes et reformarbejde, der skal føre til et nyt sæt etiske regler i 2004. ICOM-DK protesterede mod at ændre disse regler hvert tredje år, da en oversættelse da var omsonst. ICOM-DK har netop afventet en vedtagelse af ændringer inden oversættelse og udgivelse sammen med DKM. Denne situation er nu stadig uafklaret.
Selvom det kun er et lille antal danske museer der deltager i den internationale museumsdag informerer ICOM-DK hver år om temaet. I 2002 er temaet “Museums and Globalisation”. På forslag fra ICOM-DK vedtoges temaet for 2003 at blive “Museums and Friends”.
Under generalkonferencen aftastedes stemningen blandt de delegerede for en ICOM 2007 generalkonference i Øresundsregionen med temaet “Bridging Cultures”. Der var meget positiv response på trods af, eller tildels i reaktion på, at Wien lavede en massiv lobbykampagne for Wien 2007, som om det var afgjort. Ved møder med ICOM-Sverige opnåedes enighed om at gå sammen om at byde på ICOM 2007, såfremt arbejdet med projektet inden april 2002 viste sig bæredygtigt.

Det var forventet at det nye internetdomæne .MUSEUM ville være helt på plads ved generalkonferencen. Det var ikke tilfældet, og der mangler stadig at blive formuleret regler for registreringen.

Et medlem bad ICOM-DK gå ind i at forsøge at overbevise Kodak om ikke at nedlægge produktionen af Kodachrome diasfilm. Dette var ikke muligt at overbevise Kodak om da filmen, trods sine fremragende holdbarhed, får færre og færre tilhængere og dermed dårligere og dårligere fremkaldningsforhold.

Iran udsendte en pressemeddelelse om dansk tilbagelevering af keramik til Iran. Ordlyden kunne, og skulle vel, tolkes som at der var etableret en repatrieringsaftale for kulturgenstande mellem Danmark og Iran. Dette gav en vis international opmærksomhed. ICOM-DK undersøgte sagen, der viste sig at dreje sig om gave af persisk keramik, givet til Nationalmuseet i Danmark, men som aldrig havde forladt ambassaden i Teheran. Dette skyldtes at Kulturministeriet for år tilbage, med henvisning til ICOM, var opmærksom på det uheldige i at tage disse genstande ud af Iran. Genstandene var nu givet tilbage til Iran.

ICOM-DK opnåede fra Paris tilskud af ICOM’s udviklingsmidler til en ansøgt konference i Øresundsregionen om erfaringsudveksling mellem museer der arbejde med indvandrertemaer.
Sent i forberedelserne viste sig at en beslægtet konference var planlagt og under etablering af Det Interkulturelle Netværk. Det var derfor ikke hensigtsmæssigt at gennemføre ICOM’s påtænkte konference.

EU har for et par år siden fremsat et meget omfattende direktiv vedr. copyright. ICOM-DK deltager i møderne om Copyright-direktivet i Kulturministeriet.
Iøvrigt placeres informationer løbende på ICOM-DK’s hjemmeside.

Styrelsen for ICOM-Danmark
Jens Breinegaard, Formand
29. oktober 2001