Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2005-2006

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 7.11.05

Opretholde et vedholdende pres ved at spørge til udarbejdelse af informationsmateriale om UNESCO konventionen af 1970 mod illicit traffic som er forudsat i ratificeringsbestemmelsen, at Danmark udarbejder.

Presse på for ratificering af Unidroit.

Arbejde for øget offentlighed om de museumsetiske regler: Reglerne færdigoversættes, sættes op med et professionelt lay-out og lægges på hjemmesiden. Endvidere trykkes og distribueres de til medlemmerne samt beslutningstagere omkring museerne og offentligheden i al almindelighed – vi udsender regelsættet bredt til museerne til fordeling mellem tilskudsydere og museumsbestyrelser, til de nuværende regioner (distribution via amtsmuseumsråd), til auktionshuse, fonde, folkebiblioteker m.v. Udsendingen ledsages af pressemeddelelser i forsøg på at få medierne til at interessere sig for de etiske regler.

Arbejde for øget bevidsthed omkring de glidebaner, som kan (men ikke behøver) ligge i de intentioner om øget samarbejde mellem erhvervsliv og museer, som er på vej, og nogen steder realiseres til alles tilfredshed men andre steder kan virke problemaisk.

Være vært for ICOM-nord i Danmark, nærmere bestemt i Århus i april 2006. Emnerne vil være udveksling og koordinering af erfaringer med de internationale konventioner, praksis vedrørende de etiske regler, og forberedelse af møder i Advisory Commité og eventuelt også i ICOM-Europe.

Deltage i udviklingen af Museumshøjskolen.

Opfordre museerne til at deltage i den internationale Museumsdag 18. maj – temaet er: Young Visitors.

Gøre offentligheden opmærksom på 60-året for ICOM, herunder ICOMs betydning for professionalisering af museerne, udvikling af fælles standarder internationalt og bevaring af global og lokal kulturarv.