Tidligere rejseberetninger

ICOM-CC bestyrelsesmøde februar 2006, New Delhi

ICOM-CC’s bestyrelse (DB) holdt sit første bestyrelsesmøde i 2006 på Nationalmuseet i New Delhi. Valget af denne lokalitet skyldes, at ICOM-CC’s næste ”Triennial Meeting” (TM) vil blive afholdt i New Delhi i 2008. Mødet gav således anledning til, at bestyrelsen kunne møde en række personer fra den lokale organisationskomite (LOC) samt besigtige det udvalgte, nærliggende kongrescenter og en række emner for ekskursioner i forbindelse med kongressen.
I mødet deltog ud over alle bestyrelsesmedlemmerne en repræsentant for LOC’en bag sidste TM i Den Haag samt tre kolleger fra den nye, indiske LOC.

Dagsordenen for fire-dages mødet havde 28 punkter, der – på nær et par mindre vigtige ditto – alle blev nået. Formandens rapport opsummerede det skete siden denne bestyrelses dannelse i september 2005 i Den Haag i forbindelse med sidste TM, herunder forskellige, afholdte møder samt den nye struktur i bestyrelsen med en klar fordeling af ansvarsområder mv.
Formanden kunne konkludere, at sidste års TM i Den Haag med ca. 900 deltagere var en klar succes. Ikke mindst på grund af en meget velfungerende LOC. Denne havde som noget nyt udarbejdet en 80 siders evalueringsrapport, der vil være et yderst nyttigt værktøj for kommende LOCers planlægningsarbejde. På trods af succes’en havde kongressen i Den Haag dog ikke genereret noget overskud til ICOM-CC!
Formandens beretning redegjorde endvidere for forløbet bag valget af New Delhi som kommende lokalitet for vort TM i 2008.

Planlægningen af netop TM i 2008 fyldte naturligvis meget i mødekalenderen. Der blev i samarbejde med vore indiske kolleger udarbejdet en foreløbig action-kalender, der redegør for arbejdsfordelingen mellem LOC og DB samt sætter deadlines for forskellige action points i forbindelse hermed – bl.a udarbejdelse af endeligt program, budget og indkaldelse af abstracts/artikler. Den ansvarlige institution fra indisk side bliver National Research Laboratory for Cultural Heritage (Lucknow) i samarbejdse med det indiske Nationalmuseum (New Delhi) – med opbakning fra ministerierne for kultur og turisme, fra hvilke DB også mødte en ræpræsentant, der udtalte sin støtte til og glæde over det kommende arrangement, der forventes at få stor betydning for regionen.
Om eftermiddagen fredag d. 10. havde DB lejlighed til at besigtige det nærliggende kongrescenter, der planlægges anvendt til kongressen. DB vurderede centret egnet og i stand til at afvikle kongressen – med forventet deltagelse af omkring 600 personer.

Et par andre punkter, der fyldte meget i dagsordenen var spørgsmål om medlemskategorier, betaling og adgang til ICOM-CC’s hjemmeside. Problemfelter er dobbeltmedlemskab af ICOM komiteer, institutionsmedlemskab og betalingsordninger. Her blev det besluttet at foretage en dybere undersøgelse/analyse af de forskellige problemer blandt arbejdsgruppernes medlemmer for herefter at tage en drøftelse med de 23 arbejdsgruppekoordinatorer på næste DB møde i oktober.

I lighed med tidligere mundede mødet ud i en række action points, der alle klart beskriver, hvad hvert enkelt medlem skal udføre inden næste møde. En ordning, der sikrer et planmæssigt, fremadskridende arbejde uden ”spildtid”.
Ét action point var således en ny køreplan for vort e-newsletter, der forventes at udkomme med nyt nr. i løbet af et par måneder.
Et andet action point var en revision af hele processen bag udvælgelse og redigering af abstracts og artikler til det kommende kongres’ preprint – der formodentligt i lighed med tidligere vil komme til at foreligge i både bogform og som CD.

Næste DB møde – der som nævnt ovenfor inkluderer et møde med alle 23 arbejdsgruppers koordinatorer – afholdes på the Getty Conservation Center i Los Angeles i oktober i år. The Getty Conservation Center stiller generøst mødelokaler, hotel og lokal transport frit til rådighed for ICOM-CCs DB plus koordinatorer.
To personer fra den indiske LOC vil ligeledes blive inviteret til at deltage i dette møde, med henblik på rapportering og videre planlægning af TM 2008.

Efter det formelle fire-dages bestyrelsesmøde besøgte undertegnede – der er DB-ansvarlig for næste TM – mandag d. 13. og tirsdag d. 14. sammen med en guide fra LOC’en en række sites i New Delhi og i Agra (200 km syd for New Delhi): Humayuns Tomb, Qutb Minar, Fathepur Sikri, Agra Fort og Taj Mahal. Disse lokaliteter, hvoraf flere er World Heritage Sites, påtænkes inkluderet i kongres-programmet 2008 som ekskursionsmål.

Bent Eshøj, Vice President ICOM-CC (2005-2008)