Tidligere rejseberetninger

CIMCIMs konference, The National Music Museum, Vermillion, South Dakota, 19.-23.5.2006

Musikmuseets overinspektør, Lisbet Torp, deltog i dagene 19.-23. maj 2006 i sin egenskab af vicepræsident for CIMCIM (Comité International des Musées et Collections d’Instruments de Musique, ICOM) i komitéens årlige konference, som fandt sted på The National Music Museum i Vermillion, South Dakota, USA.

Konferencen, som blev afholdt som et “joint meeting” mellem CIMCIM (ICOM), the Galpin Society (England) og the American Musical Instrument Society, var tillige en markering af sidstnævnte organisations 35 års jubilæum. Antallet af deltagere i konferencen var derfor større end ved de årlige CIMCIM-møder. I alt deltog 165 museumsfolk, instrumentbyggere, historikere og privatsamlere – alle med speciale inden for musikinstrumenter – fra 18 lande fordelt på de fem verdensdele.

Konferencen havde to overordnede temaer: Presenting Musical Instruments to a non-musical public og Patrons, Politics and Prosperity. Hertil kom, at placeringen af konferencen i The National Music Museum bød på en enestående mulighed for at besigtige de meget rige samlinger af musikinstrumenter af både vestlig og ikke-vestlig oprindelse, som findes i museet. Desuden var der i tilknytning til konferencen arrangeret en række koncerter, heraf flere på historiske instrumenter.

I løbet af konferencen afholdtes tre møder i CIMCIM’s hovedbestyrelse foruden generalforsamlingen. CIMCIM’s eksekutivkomité arbejder nu videre med forberedelserne til den musikfaglige del af ICOM generalkonferencen i Wien i august 2007 samt med den næste CIMCIM- konference, som forventes at finde sted i Mexico City i foråret 2008.

Lisbet Torp
direktør, dr.phil.
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling