Tidligere rejseberetninger

Møde i Advisory Committé, Paris, 29.-31 juni 2006

Rapport fra
ICOMs generalkonference 2010 vil finde sted i Kina, i Shanghei. Med kun fem stemmer flere end Rusland, Moskva, gik flertallet af Advisorykommitéens stemmer til Kina. Begge kandidater præsenterede et flot program, Moskva har flere museer, Kina har flere ideer. Den endelige beslutning tages dog formelt på generalkonferencen i 2007.
Østrig præsenterede rammerne for generalkonferencen i Wien d. 19. – 24. august 2007.
Temaet er: Museer og universal kulturarv (Museums and Universal Heritage). Gradvis vil program og informationer blive lagt ud på www.icom2007.com. Temaet for den internationale museumsdag 18. maj 2007 er således også Museer og kulturel kulturarv.
ICOMs museumsetiske regler er nu oversat til en lang række sprog. På mødet blev der præsenteret et nordisk (norsk – svensk) undervsiningsprogram, som stiler mod at fremme læsning og forståelse af de etiske reglers betydning i dagligdags gøremål såvel som i overordnede handlinger.
I samarbejdet indenfor UNESCO står arbejdet med kulturel diversitet højt. Det samme gør information og publikationer omkring illicit traffick, handel med krigsbytte, stjålne objekter eller illegalt udførte genstande. En Read List over efterlyste antikke genstande fra Irak var netop blevet offentliggjort.
Der blev afrapporteret fra ICOM Europe, som medlemsmæssigt stormer frem, fra ICOM Asia, som er i en god udvikling og fra ICOM Afrika og ICOM Arabia gennem samme person.
ICOM Latinamerika er under reorganisering. Rapporterne gav billede af en skæv verden – hvilket på den ene side ikke er overraskende, men på den anden side efter snart 60 års kontinuerligt arbejde i og med ICOMs organisation er beklageligt.
Økonomi i nationalkomiteerne og i ICOM generelt gav anledning til diskussioner. Gennem de sidste par år er det lykkedes at gøre økonomien gennemskuelig – og der er pæne balancer i ICOMs pengesager. Medlemstallet stiger. Det giver anledning til glæde – dog ikke kun: for det er navnlig i de europæiske lande, medlemstallet vokser, mens medlemstilslutningen i Afrika, Asien, de arabiske lande og Sydamerika faktisk daler. Et væsentligt spørgsmål, som
blev rejst, var, hvordan det kan blive mere attraktivt for museer og medarbejdere udenfor Europa, at blive medlemmer af ICOM. Ligeledes bør det diskuteres, hvordan unge medarbejdere kan motiveres til at involvere sig i én af de internationale komiteer.
Tallene for ICOM er nu:
Over 20.000 er medlemmer af ICOM.
Antallet af nationale komitéer er 141.
Antallet af internationale komitéer er 30.
Blandt de nordiske lande har Danmark flest medlemmer.
Blandt de nordiske lande har Norge bemærkelsesværdigt mange flere aktive i de nationale komitéer end de andre (det skyldes angiveligt generalkonferencen i Stavanger i 1995, hvor mange tog et ansvar – og gerne tager det efterfølgende også).
I anledning af ICOMs 60 år i november 2006 og af, at mange var samlet nu, indbød byen Paris og slottet Versailles til cocktailparty på Versailles. Det var en uforglemmelig oplevelse med cello musik i de overdådige rum, champagne og delikate småbidder, nedgående sol over parken og gyldne.

Deltager fra Danmark: Merete Ipsen