Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2006-2007

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 6.nov. 2006

– Opfølgning af de etiske regler
Oversættelse og rundsendelser af de museumsetiske regler skal følges op: vi vil på forskellig måde og i relevante sammenhænge gøre opmærksom på de etiske regler, vi vil opfordre til diskussioner og afklaringer af reglernes konkrete betydning de forskellige steder, vore medlemmer arbejder. I det hele taget vil vi medvirke til at gøre relgerne til noget, der kan bruges og diskuteres.

– Medvirke til den danske UNESCO-komités møde om “illicit traffic”
Som en del af arbejdet med de etiske regler indgår vi i forberedelserne og afvikling af det møde, UNESCO har indbudt os, Nationalmuseet og Kulturværdiudvalget til samarbejde om. (afholdes 9. marts på Nationalmuseet)

– Fortsætte presset for dansk ratificering af UNIDROIT-konventionen og Haag-konventionens anden protokol.

– Dansk ICOMs vedtægter
Vedtægterne trænger til en opdatering. De vil blive gennemgået på bestyrelsesmøderne med henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen i 2007.

– Ny webside
Med den større elektroniske kommunikation og den tilnærmelsesvise afskaffelse af brevpost til medlemmerne kan en enkel, pæn, informativ hjemmeside dække behovet for kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer.

– Aflastning sekretær og kasserer
Det voksende antal medlemmer omfatter også flere medlemmer, der jævnligt skifter arbejde og adresse end blot for få år siden – med ekstra arbejde for sekretær og kasserer i form af indmeldelser, ubetalte opkrævninger, der må fortolkes som udmeldinger. Der skal findes løsninger, som aflaster sekretær og kasserer.

– Nordiske og internationale møder
Tage imod indbydelsen til formand og sekretær fra den finske komité til møde i april i ICOM-nord
Deltage i ICOMs Generalforsamling i Wien i august.