Tidligere rejseberetninger

ICOM-CC bestyrelsesmøde april 2007

Rejseberetning: Bestyrelsesmøde i ICOMs internationale komite, ICOM Committee for Conservation (ICOM-CC), 11-14 april 2007 i Rom.

ICOM-CC’s bestyrelse (DB) holdt sit tredje bestyrelsesmøde i 2007 hos ICCROM i Rom. ICCROM er en ’sustainable firned’ af ICOM-CC og har som sådan ofte været vært for ICOM-CCs bestyrelsesmøder.

Mødedeltagerne omfattede ud over DB også to personer fra den indiske nationale organisationskommite (NOC). Desuden deltog David Leigh, Secretary General for IIC, samt Monica Martelli, President for ECCO, I en del af bestyrelsesmødet.

Mounir Bouchenaki, Director-general for ICCROM og ex-officio medlem af DB, bød velkommen og udtrykte sin glæde over, at måtte være vært for ICOM-CC DB og den Indiske delegation. Han bekræftigede desuden ICCROMs fortsatte ønske om at ville huse ICOM-CCs sekretariatet. Dette er siden 1. januar 2007 bemandet af en ny sekretær, Joan Reifsnyder. Hun kan kontaktes via secretariat@icom-cc.org

ICOM-CCs bestyrelse med DG ICCROM Bouchenaki (midtfor th) og de to repræsentanter for organisation for ICOM-CCs 15. kongres i Indien, 2008.

ICOM-CCs bestyrelse med DG ICCROM Bouchenaki (midtfor th) og de to repræsentanter for organisation for ICOM-CCs 15. kongres i Indien, 2008.

ICOM-CCs bestyrelse med DG ICCROM Bouchenaki (midtfor th) og de to repræsentanter for organisation for ICOM-CCs 15. kongres i Indien, 2008.

Bortset fra en yderst omfangsrig dagsorden hørte rapportering og afrunding af de sidste beslutninger omkring ICOM-CCs 15. Kongres i 2008, til de vigtigste. Fra den Indiske nationale organisationskomite var Sh.R.C. Mishra, Joint Secretary, Ministry of Culture, og M.V. Nair, Direktør, National Research Laboratory i Lucknow, Indien, begge tilstede. Bortset fra, at det blev besluttet, at ICOM-CCs Triennial Meetings for fremtiden skulle benævnes mere i overensstemmelse med de faktiske forhold, en Triennial Conference, blev det bekræftet, at financienring af kongressen var sikret.

Sammen med de to repræsentanter for den indiske NOC blev yderligere en række vigtige detaljer omkring de plenare sessions og kongresoplæget for 2008 drøftet. Den fortsatte kontakt mellem NOC og ICOM-CC går fortsat gennem Bent Eshøj, vice-formand.

Det var overordentlig glædeligt at erfare, at interessen for ICOM-CC Kongressen i New Delhi er meget stor, noget der understreges af, at der er modtaget ca. 350 paper-abstracts og ca. 40 poster-abstracts. Disse er imellemtiden alle evalueret og de relevante forfattere er i færd med at skrive deres artikler til Pre-prints. Se icom.museum/publications/cc.html.

Kongressens kommende to-binds publikation på omkring 1.000 sider incl. CD-version, vil indeholde ca. 150 papers poster-abstracts, og vil i 2008 blive udgivet af Allied Publishers, Mumbai. http://alliedpublishers.com/AboutUs.aspx

En arbejdsgruppe under ICOM-CC inklusive eksterne deltagere arbejder på at definere begrebet og betydningen af ’konservering’ og ’restaurering’. Desuden vil ICOM-CC have observator status i den Europæiske Standardiserings Komite (CEN) arbejdsgruppe 1: ’General Guidelines and Terminology’. Resultatet af arbejdet i denne Task Force vil blive præsenteret på Kongressen i New Delhi.

Undertegnede fremlagde programmet for ICOM-CCs en-dags ’conference’ på ICOMs General Conference i Wien til efteråret 2007 (se separat rapport herfra).

Forskellige initiativer omkring en up-grade af ICOM-CC website, hvor Friends og Student Friends of ICOM-CC nu er i stand til at betale deres års-kontinget direkte via PayPal, blev drøftet.

Slutteligt fik observatører IIC og ECCO ordet, hvorunder de berettede kort om deres organisationer samt om deres syn på samarbejdet med ICOM-CC samt fagets udfordringer netop nu.

Som vanligt opstod en ny og lang række action points, som styrer vore individuelle og fælles indsatser inden det næste DB-møde i Paris i midten af oktober 2007.

På trods af det vacuum der opstod som følge af problemerne med ICOM SG i Paris, er det glædeligt at kunne konstatere, at ICOM-CC står stærkere en nogensinde. Medlemstallet stiger fortsat, og takket været vore ’Sustaining partners’ er også den financielle situation op til Kongressen i New Delhi positiv.

Det var et særdeles vellykket bestyrelsesmøde ICOM-CC havde i Rom, og ICCROM fortjener stor ros og tak for deres velkendte gæstfrihed.

Jørgen Wadum, co-opted ICOM-CC DB (2005-2008)