Tidligere rejseberetninger

Møde mellem ICOM-CC og National Organizing Committee (NOC), New Delhi, april 2007

I min egenskab af kontaktperson mellem ICOM-CC og den indiske NOC deltog jeg i dagene 2. til 6. april, 2007 i en række møder i New Delhi.
Mødernes formål var den fortsatte planlægning af ICOM-CC’s næste treårlige konference i New Delhi, hvortil vi i 2008 forventer et deltagerantal på +500 fra hele verden.

I løbet af ugen havde jeg møder med projektets lokale koordinatorer på National Museum Institute om en lang række projektdetaljer samt møder med projektlederen, der er vice-departementchef i det indiske kulturministerium.
Møderækken afsluttedes med et møde i den overordnede “Steering Committee”, hvis formand er departementschefen i det indiske kulturministerium. I denne kommittee sidder omkring 15 repræsentanter for alle de nationale kulturbevaringsinstitutioner i Indien – inklusiv en repræsentant for ICOM India.

Mødet, der forløb på en yderst konstruktiv måde, resulterede i igangsættelse af en lang række initiativer, herunder annoncering efter sponsorer og en egentlig projektmanager samt oprettelse af en dedikeret hjemmeside om konferencen.
Endvidere blev udkastet til den endelige kontrakt mellem ICOM-CC og den indiske NOC klargjort til underskrift, hvilket vil ske inden for de næste par uger.
I løbet af ugen havde jeg herudover møde med det indiske firma, der skal udgive vore preprints/CD i 2008, Allied Publishers.

På Indira Ghandi Centret havde jeg et møde med direktøren, der ønskede at tage initiativ til en udstilling i forbindelse med konferencen. Hertil ønskede han ICOM-CC’s assistance.

Endelig havde jeg lejlighed til at aflægge et besøg i det historiske Jaipur, der vil være et af ekskursionsmålene i forbindelse med konferencen.

Som led i den fortsatte planlægning aflægger jeg igen i september besøg i New Delhi.

Bent Eshøj, Vice President ICOM-CC (2005-2008)