Tidligere rejseberetninger

ICOM årsmøde og CIMUSET’s konference i Wien, Østrig, 18. – 24. august 2007

Som mangeårigt ICOM-medlem og bestyrelsesmedlem af ICOMs komite for tekniske og naturvidenskabelige museer, CIMUSET, deltog jeg sammen med Elmuseets direktør Georg Stenstrop i ovennævnte konferencer samt personligt i 2 bestyrelsesmøder i Wien fra den 18. til den 24. august.

Fra åbningsaftenen foran Naturhistorisk Museum

Fra åbningsaftenen foran Naturhistorisk Museum

Vi deltog begge i åbningshøjtideligheden lørdag aften samt den første dags velkomst og indlæg i Wiens koncerthus. Temaet var ’Museums and Universal Heritage’. Herefter deltog vi i den konference som CIMUSET’s bestyrelsesmedlem Peter Donhauser fra Wiens Tekniske Museum havde forberedt. Temaet for CIMUSETs konference var ’Preserving cultural heritage in the range between collection policy and hands-on philosophy’. Der var ca. 60 deltagere fra en række forskellige nationer. Der var to dage med indlæg og debat samt en dags besøg på Wiens Tekniske Museum og en heldagsekskursion til Linz med besøg på et stålvalseværk og et jernstøberi, et kunstmuseum, Ars electronica og et Naturhistorisk museum. Der ud over var der tid til enkelte byvandringer og andre museumsbesøg i selve Wien.

Jeg deltog i CIMUSETs program som moderator, oplægsholder samt debattør i en rundbordssamtale om indsamlingspolitik. Mit oplæg handlede om den danske industri Hellesens, som Elmuseet havde modtaget en større samling batterier og arkivalier fra.
wien2

Som medlem af CIMUSETs bestyrelse deltog jeg i to bestyrelsesmøder, samt det årlige fællesmøde for alle CIMUSET-medlemmer. Vi debatterede bl.a. komiteens hjemmeside, samt hvordan man kan få flere medlemmer til CIMUSET. Problemer er, at det kun er et meget lille beløb af ICOM medlemmers kontingent, der tildeles CIMUSET, som har ca. 270 medlemmer og modtager 7 euro pr. medlem om året. CIMUSET har fået trykt en folder, som er sendt ud til alle bestyrelsesmedlemmer, som skal sørge for fordeling i egne lande. Bestyrelsesmedlemmerne kommunikerer pr. mail og det fungerer fint over året. I forbindelse med konferencen var der også valg til ICOMs Advisory komiteer samt til CIMUSETs bestyrelse. Jeg stillede op til CIMUSETs bestyrelse og blev genvalgt. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev jeg valgt som vicepræsident for CIMUSET. Næste års møde og konference skal afholdes i Danmark, hvor Elmuseet vil være vært og planlægge konferencen sammen med andre danske museer. CIMUSET konferencen i Danmark vil havde temaerne: ’Industrial Heritage and Museums’, ’Museums as informal learning sites’ samt ’Museums and their surroundings’ og den vil blive afholdt i Jylland og på Sjælland i august 2008.. CIMUSET’s konference i 2009 vil finde sted i Beograd.

Jytte Thorndal, Elmuseet