Tidligere rejseberetninger

ICOMs generalkonference i Wien august 2007 samt møde i ICME

Konferencens overordnede tema Museum and Universal Heritage blev underbygget af indlægsholderne i plenum, afviklet i Vienna Concert Hall den 19. august 2007. Museer kloden rundt er inde i en tid, hvor der konstant sker hastige forandringer. Det stiller store krav og udfordringer til museerne og de ansatte. ICOM’s generalkonferencer og komitemøder er steder for diskussion og debat, hvor fagfolk søger sammen om fælles holdninger til bevaring og sikring af den globale kulturarv. Med afsæt i ICOM’s etiske regler stiles mod en fælles ansvarlighed over for sikringen af global kulturarv med respekt for de kulturelle grupperinger, folk og nationer, som det omhandler.

På samme måde som sociale institutioner er museerne hverken statiske eller konstante institutioner, de er spejlinger af, hvad der sker i samfundet. De er selv en del af omgivelsernes historie, sociale og nationale magt, vilkår og identitet.

Museer er som støttepunkter for viden om kulturelle landvindinger gennem tiden. Ved at kontekstualisere genstande gennem tid og rum deler museer viden og betydning med de besøgende. Museer bør derfor være aktive deltagere frem for passive optegnere med henblik på sikring af kulturarven, fordi de indtager en primær rolle i udformningen af strategier til at styrke opmærksomheden på kulturarv og social identitet. Så vidt oplægget til plenum.

Keynote Speakers var fra USA, Indien, Østrig, Nederlandene og Tyskland. De bidrog med væsentlige indlæg om f.eks. udfordingerne ved etiske regler: Etik og moral kan ikke håndhæves ved love og sanktioner ifølge universitetsprofessor Dr. Peter Kampits, Wien, og professor Dr. Susan Legene fra Amsterdam markerede, at opmærksomhed på ens kulturelle identitet er en forudsætning for at opretholde en selvstændig udvikling.

ICME komiteen

I tilknytning til generalkonferencen afholdtes seminar i ICME (International Committee for Museums of Ethography) under temaet The World under one Roof: Past, Present and Future Ethnografhic Approches to Universality, der lå i forlængelse af generalkonferencens hovedtema. ICME komiteen gav endvidere mulighed for indlæg om den universelle kulturarv i et historisk og nutidigt perspektiv, lokalitet og etnografisk repræsentation, holisme og etnografisk fokus på samlingernes fremtid, og fremtidens samlinger: ”What’s next”?

ICME møderne blev afholdt på Universitetet i Wien i dagene fra den 20.-24. august. Det blev dage med talrige indlæg fra tidlig morgen til sen aften, afbrudt af diverse pauser og spændende besøg rundt på kulturinstitutioner i Wien. ICME’s president, Daniel Winfree Papuga, oplyste i sin velkomst, at ICME- komiteen blev startet i 1956, og satte derefter fokus på udfordringerne ved en generel etnografi og en lokal etnografi. En del af mødet blev holdt med deltagelse af repræsentanter for endnu en komite, ICR (International Council of Regional Museums). Begge komiteer har mange fælles berøringsflader. Jane Legget (New Zealand) ICR så på den Universelle kulturarv, (hvis en sådan findes) ud fra et regionalt synspunkt med New Zealand som eksempel. Perspektivet handler om, hvordan New Zealand ”brandes” i fremtiden – og i verden. En database med materiale om Maori’er viser vejen med websider og networking. Det handler om det regionale i en global og national dimension – både levende og nutidigt. Det er blevet til et vindue til verden og verden under ét tag i en fysisk og virtuel forstand.

Rich West (USA) så verdenen under et tag. Fortid, nutid og fremtidige etnografiske problemstillinger i forhold til ”universality”. I denne sammenhæng efterlyste han forskernes (antropologers/etnografers) ydmyghed over for kulturelle grupperinger og brugte indianernes kultur som eksempel. Museerne skal samarbejde med dem, som lever kulturen materielt eller åndeligt.

Maria Walcher (Østrig) berettede om et ”Intangible Heritage” projekt med dokumentation af den mundtlige kulturarv. Amareswar Galla (Australien) havde indlæg om de etnografiske museers rolle i en vedholdende udvikling af kulturarv og gjorde opmærksom på, hvordan samfundets øgede efterspørgsel på kulturarv foregår, samtidig med at kulturarv forsvinder alle vegne.

Dagens seminar blev afsluttet med et besøg og rundvisning på Austrian Museum of Folk Life and Folk Art. På museet viste man, ud over de traditionelle udstillinger, en bemærkelsesværdig særudstilling ”museum insideout” med undertitlen ”arbejde med erindring” eller ”erindringsværksted”. En udstilling, som kan give stof til eftertanke til alle museer kloden rundt. Udstillingen var et rent indspark til museumsfolk og vore dages museale virksomhed. Det er næppe en turistattraktion, men derimod et vovet akademisk forsøg på at tage museumsgæsten med bag kulisserne og tage del i registreringen og musealiseringen af ”ting”. Det er et projekt om diskurs og et udstillingsprojekt. Tusinder af genstande fra de forskellige samlinger, som hører til museet, vandrer gennem reoler, over borde og gennem medarbejdernes hænder. De bliver registreret, kontrolleret, digitaliseret, vurderet og udspurgt. Hele museumspersonalet arbejder i udstillingslokalet. Strømmen af opgaver ændrer udstillingen i løbet af dagen, så der hele tiden er nyt at se på for museumsgæsten. Det er arbejdet med det mangfoldige materiale på et kulturhistorisk museum, som er tyngdepunktet i denne udstilling.

Museumsdirektør Margot Schindler udtaler: ”Vi ønsker at gennembryde de konventionelle forestillinger med henblik på at starte en dialog om museet, som ikke udelukkende er styret af eksperter, men også er i dialog med museumsgæsterne. I rum og på steder, hvor genstandene kan blive set uden dekorationer eller forudbestemte rammer, på denne måde er det lettere at stille spørgsmål til deres betydning, eller aktualitet eller om hvordan man selv opfatter genstandene. Museet ønsker fremover at arbejde med denne form for dialog, enten i form af udstillingers indhold, programsatte planer eller organisatoriske beslutninger.”

Museet byder med udstillingen alle indenfor og til at kikke med bag kulisserne på et museum i stadig forandring. Stil spørgsmål om museet og til dem, som arbejder der. Skriv dine spørgsmål og forslag ned. Giv os en tilbagemelding. Kommuniker! ”

Entusiasmen var klar, men malurten er vel bystyrets manglende begejstring for projektet. Også her synes turisme, attraktioner og oplevelser at trænge sig på i det ”virkelige” liv.

Dagene fortsatte med seminarer. Marilena Alivizatou (UK) satte fokus på “Diversity in Universality” ved at rejse spørgsmålet: “How is the “Global” discourse on intangible hertitage translated by ethnographic museums?” Derved rejste hun et vigtigt spørgsmål om diversiteten i universelle værdier. Hele fænomenet og interessen for universelle værdier må vel falde til jorden, når man samtidig kan argumentere for, at fænomenet universelle værdier i sig selv er en etnocentrisk størrelse; det er med andre ord ifølge Marilena en eurocentrisk værdi.

Interesserede i diskussionen og indlæggene kan følge med på ICME’s hjemmeside.

Deltog i ekskursionen til Graz, Styria, torsdag den 23. august med besøg og rundvisninger på Castle Eggenberg, Diözesanmuseum og Kunsthaus Graz.

ICME deltagerne afsluttede med en særlig ekskursion til Burgenland med udvalgte museer og møder med lokale museumsfolk efter konferencen i dagene fra den 25.-26. august.

Jan Steen Jacobsen deltog i ICOM General Assembly 2007 i Vienna, Austria, som medlem af ICOM Danmarks bestyrelse og som stemmeberettiget ved generalforsamlingen.