Tidligere rejseberetninger

ICOMs konference, Wien, august 2007 / møde i University Museums and Collections Committe (UMAC)

Jeg deltog i ICOMs generalkonference som bestyrelsesmedlem af Dansk ICOM og var for første gang med til et af UMACs årlige møder.

UMAC stiftet ved ICOM generalkonferencen i Barcelona i 2001 og har i løbet af de sidste 7 år gjort et enormt arbejde for at etablere et netværk for vidensudveksling inden for universitetsmuseerne, blandt andet gennem en meget velfungerede hjemmeside med en meget stor database over universitetssamlinger globalt og publicering af alle papers fra møderne: publicus.culture.hu-berlin.de/umac/

Den 7. konference i Wien havde titlen Universities in Transistion – Responsibilities for Heritage. Det er universitetsmuseernes lod at befinde sig mellem to verdener i forandring, den akademiske og den museale. For langt størstedelen står de over for en række store udfordringer bundet i den generelle krise, som universiteterne gennemlever i disse år. Mange universitetsmuseer og samlinger indgår ikke i universiteternes statutter og strategiske planlægning, og i takt med nedskæringer og lukninger af fag er samlingerne naturligvis også truet. Mødets fokus var effekterne af disse ændringer på universitetsmuseer og samlinger samt hvordan dette forholder sig til det universelle ansvar for kulturarven hos museer og universiteter.

Mødet varede tre dage, med foredrag om formiddagen og tidlig eftermiddag og afsluttende museumsbesøg. Der var ca. 75 deltagere til foredragene og lidt færre ved museumsbesøgene.
Foredragene kan opdeles i to grupper, den ene fokuserede på grundlæggende problemer omkring universitetssamlingernes identitet, den anden omkring brug og brugere af samlingerne.
Den ene første gruppe indeholdt blandt andre præsentation af universitetsprojekter, der havde det formål at registrere de eksisterende samlinger. Det er helt tydeligt, at en række gamle universiteter har mange forskellige samlinger, spredt ud på afdelinger og kontorer, og i flere tilfælde findes intet overblik over, hvad samlingerne består af. Karakteristisk er også, at de ansvarlige ikke har de museumsfaglige kvalifikationer til at sikre genstandenes bevaring og registrering. Så projekterne har ofte fokus på registrering og bevaring. Men samtidig har flere universiteter indset, at samlingerne kan have en værdi for universitet som sådan. Ældre samlinger er ofte opstået som undervisnings- og forskningssamlinger, men indgår ikke altid i denne sammenhæng i dag. I stedet skal de nu være bindeled mellem universitetet og det omkringliggende samfund, udstillingsmontre for universitetets forskning og værdier. Der var eksempler på sådanne projekter fra Edinburgh, Erlangen,Tartu og Wien. Sådanne projekter vil vi sandsynligvis se flere af i kølvandet af en ny rapport fra Europarådet fra 2005 med anbefalinger i management og bevaring af den europæiske universitære kulturarv, en rapport som blev præsenteret på mødet.
Den anden gruppe af foredrag handlede om forskellige tiltag omkring brug og brugere af universitetsmuseer. Med udgangspunkt i brugerstyret udvikling præsenteres for eksempel projekter med fokus på lærerrollen som gatekeeper (Valencia), værdien af genstandsbaseret læring (London), udveksling med universitetets nære lokalsamfund (Catania, London, Sweet Briar College), samarbejde på tværs af kunst, teknologi og naturvidenskab (Belfast).

Ekskursionerne dækkede en stor del af museer og samlinger på Wiens Universitet. Den første dag valgte vi os ind på hhv. humaniora eller naturvidenskab og i den første gruppe besøgte vi samlingerne ved forhistorisk arkæologi, klassisk arkæolog og numismatik, mens hele gruppen besøgte det gamle observatorium. Dagen blev afsluttet med en utrolig hyggelig middag på en Heurigen restaurant. Den anden dag gik udflugten til det patologiske museum, som havde været universitetsmuseum, men var blevet statsmuseum i 1974, og det medicinhistoriske museum Josephinum. Begge havde nogle fantastiske samlinger. Dagen blev afsluttet på Kunstakademiet, hvor der var fremlæggelse af posters, mens akademiets samlinger blev besøgt på den sidste dag. Generelt var programmet velplanlagt og gennemarbejdet. Der var ydet et meget stort arbejde af to kolleger fra Wiens universitet, som stod for samlingsbesøgene. Der var god mulighed for udveksling mellem deltagerne på bus- og gåture mellem museumsbesøgene.

Det næste møde i UMAC finder sted i Manchester 17.-19. september 2008 med titlen University Museums and the Community
meeting.co.uk/confercare/umac2008/

Vinnie Nørskov
Antikmuseet