Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2007-2008

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 29. okt. 2007

Museumsetiske regler

– Vedholde fokus på de museumsetiske regler
De museumsetiske regler i dansk oversættelse blev bredt distribueret i 2006. Bestyrelsen vil vedvarende arbejde for, at den etiske standard blandt medlemmerne, som generelt er høj, fortsat holdes i hævd og udvikles.
Bestyrelsen vil være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og vil fortsat stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik
Bestyrelsen vil medvirke til at fastholde Kulturministeren/ministeriet på løftet om ratificering af UNIDROIT og Haag-konventionens anden protokol.

ICOMs globale vision og strategiske plan

Bestyrelsen vil undersøge og gennemdrøfte, hvordan principperne i ICOMs strategiske plan kan blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité i Danmark.

Vedtægter

– Dansk ICOMs vedtægter skal gennemarbejdes og opdateres, så de er i overensstemmelse med de nyeste ordninger efter generalkonferencen 2007. Målet er fremlæggelse af justeringer på generalforsamlingen i 2008.

Elektronisk kommunikation

Bestyrelsen skal arbejde for, at ALLE medlemmerne er opmærksomme på, at den elektroniske kommunikation nu HAR overtaget papirbrevene. I relevante sammenhænge gøres opmærksom på, at medlemmerne skal holde sig orienteret via www.icomdanmark.dk, og at det er deres eget ansvar, at melde alle ændringer: e-mailadressen fordi meddelelserne sendes pr. e-mail. Adresseændringer fordi der årligt fremsendes opkrævninger og års-mærkat via brevpost.

Nordiske og internationale møder

Som i de foregående år vil formand og sekretær tage mod indbydelsen til at deltage i møde i april i ICOM-nord. I 2008 inviterer Island. Her vil det bl.a. blive diskuteret, om ICOM Nord skal søge om optagelse som formel regional alliance, som vedtaget i de nye vedtægter for ICOM. En regional alliance skal mindst bestå af 5 nationale komitéer.
Formand vil deltage i det årlige Advisory-møde i Paris i juni.

Metode til opsamling af medlemmers deltagelse i det internationale ICOM-arbejde

Bestyrelsen skal udarbejde en form, som gør det muligt at følge med i medlemmernes deltagelse i internationale komiteers bestyrelsersarbejde – og andre relevante ICOM-engagementer med henblik på at få det offentliggjort på dansk ICOMs hjemmeside. Tidligere var rejseansøgninger til internationale komitebestyrelsesarbejder gennem dansk ICOM til KUAS en grund til at indsamle rejseberetninger forud for udbetaling af rejsegodtgørelser. Vi skal finde en form, så informationerne indberettes som fælles viden for alle og til inspiration for andre til også at gå ind i de internationale komiteer.

Arkiv

Dansk ICOM har ikke tilstrækkelig overblik over sin historie eller i sine arkiver. En sortering og arkivering af materialet skal igangsættes. Eventuelt skal der ansættes medhjælp til opgaven.

Merete Ipsen, Formand Dansk ICOM, okt. 2007