Tidligere rejseberetninger

ICOMs Advisory-møde i Paris, 2.-4.juni 2008

Rapport fra ICOMs Advisory-møde i Paris, 2.-4.juni 2008, ved Merete Ipsen, formand for Dansk ICOM

ICOMs sekretariat og generalsekretær

Vi mødte et ICOM, som stadig ikke har fået en ny generalsekretær. Piet Pouw har påtaget sig hvervet midlertidigt. (Og her efter sommeren har Robert Spickle overtaget generalsekretærfunktionen.) Det præger organisationen på den måde, at sekretariatets service, bl.a. i betjening af medlemssager, ikke er så effektivt, som alle er enige om – også de ansatte – at sekretariatet kunne være. De er flyttet til nye lokaler udenfor UNESCO-bygningen, men tæt på. Det er et dyrt lejemål, og der er sammen med den franske nationalkomité sonderinger vedrørende muligheder af at finde et selvstændigt lejemål til et kulturarvshus. Økonomien er trang, så den nye generalsekretær skal som noget nyt også arbejde med fondraising til ICOM. Ønsket er, at bevare kontingentstørrelsen, så prisen på medlemskab ikke afholder museumskolleger fra at tilslutte sig ICOM. Men i første omgang skal han/hun udpeges og ansættes.

Medlemsdatabase

Interessant var en præsentation af ny database til håndtering af medlemskartotek, indbetalinger og support. Den har været undervejs nogle år, men loves nu færdig inden næste junimøde. Udfyldning af medlemsoplysninger, ændringer i medlemsdata og oplysning om indbetaling skal ske decentralt og kun indskrives eller rettes én gang for at være rettet i sekretariatet i Paris, i de nationale medlemslister og i de internationale komiteers lister. Ideelt set vil databasen frisætte en masse tid fra ICOMs sekretariat, som kan bruges til bedre service af medlemmerne og det vil lette de nationale komiteers arbejde ved medlemsindberetninger og kontingentbetalinger. Alt er underlagt de strenge registerbestemmelser, som skal være gældende efter datalove i de forskellige lande.

Medlemsfordeling

ICOM er en voksende organisation – nu med over 25.000 medlemmer. Men heraf er godt 80 % af medlemmerne fra Europa. Ikke så godt. Svært at rette op på, dels fordi museums-tanken er fostret og udviklet i Europa, så europæerne har et stort forspring i museumspraksis. Dels er der en rigdomskoncentration her. Men også fordi dominansen bliver selvforstærkende: Sekretariatet ligger i Europa, i Paris. De årlige Advisory-møder og de fleste møder i Executive komiteen holdes i Paris. Generalkonferencerne, som erfaringsmæssigt mobiliserer mange nye ICOM-aktive fra værtslandet, har næsten pr. tradition været afholdt i Europa hver anden gang. Det er jo fantastisk, at der er stor medlemsopbakning i mange lande: Danmarks nationalkomite er numerisk nummer 7 på top-ti listen efter Tyskland, Frankrig, Holland, Schweiz. Østrig og USA og før Spanien og Storbritannien. Men det er ærgerligt, at den er så skævt fordelt. Det er noget af det, ICOMs strategiske plan frem til 2010 vil arbejde med at rette op på. F.eks. bliver det muligt for nationalkomiteer, som ikke har haft midler til at sende en repræsentant til Advisorymøderne, at søge om støtte til rejse og ophold. Også aldersspredningen satser den strategiske plan på at forbedre – bl.a. ved at unge medlemmer af ICOM inviteres til at søge om rejsestøtte til den kommende generalforsamling i Kina i 2010. En udjævning mellem Europa og resten af verden kommer ikke af sig selv – snarere går udviklingen i retning mod øgning af dominans i størrelse og antal. Den strategiske plan skulle gerne medvirke til at vende tendensen.

ICOM som beredskab

De voldsomme oversvømmelser i den kinesiske provins Sichuan blev præsenteret i billeder og tal. Ved siden af de mange menneskelige ofre, forårsagede vandmasserne uoprettelige skader på kulturarvsminder, bygninger og museumssamlinger, som området er ganske enestående rigt på. Der blev efterlyst og tilbudt hjælp fra ICOM-netværkets kompetencer indenfor registrering og konservering/restaurering.

Kommende generalkonferencer

Kinas delegation fortalte om forberedelserne af konferencen i 2010. Den finder sted i Shanghai i forlængelse af verdensudstilling EXPO 2010. Der opbygges nye museer i disse år, og Kinas nationalkomite støtter museumsfolk i at lære engelsk, så mange vil være i stand til at tale med kolleger uden tolk.

Til generalkonferencen 2013 havde Rusland, Italien og Brasilien meldt sig rettidigt som kandidat til værtskabet. Alle tre præsenterede flotte ’salgsprogrammer’. Afstemning om, hvem der skal indstilles, vil ske på Advisory-mødet i juni 2009 – og den formelle beslutning blive taget på generalkonferencen i 2010.

Museer og turisme

Temaet for den internationale museumsdag 18. april 2009 blev museer og turisme. I Italien og Grækenland bl.a. taler man om turisme og nedslidning, i de asiatiske lande om museers tiltrækningskraft for turister. Det er et bredt tema. Alle kan lægge sin egen vinkel ind over emnet og analysere paradokset eller symbiosen mellem museerne og turismen.

Nyvalg

I løbet af det næste år skal der ske anbefalinger af kandidater til Excecutive komiteen, som skal nyvælges i 2010. Præsident Alissandra Cummins og over halvdelen af de øvrige medlemmer kan ikke genvælges, så der bliver brug for nye kræfter. Hvis nogen har lyst til at tage en tørn med den store, efterhånden gamle, men for det internationale museumsfællesskab vigtige organisation, er der mulighed for at stille op til valg!

September 2008,

Merete Ipsen, formand for dansk ICOM