Tidligere rejseberetninger

ICOM-CC 15.Triennial Conference, New Delhi, september 2008

ICOM-CCs tre-årige konference, den 15. i rækken, blev i år afholdt i New Delhi, Indien, i dagene 22.-26. september.
Hver anden gang holdes konferencerne uden for Europa, og denne gang altså i Indien. Konferencen havde lidt over 600 deltagere – heraf ganske mange fra værtslandet Indien. Dette gav både tilrejsende konferencedeltagere og Indiens egne konferencedeltagere en enestående mulighed for udveksling af viden, ideer og kontakter.

ICOM-CC er en stor international komité med over 1700 medlemmer, og er i sig selv en miniudgave af ICOM, idet ICOM-CC som ICOM er opdelt i en række arbejdsgrupper ganske som ICOM selv har sine internationale komitéer. I den treårige periode op til konferencen i Indien havde 23 arbejdsgrupper arbejdet på grundlag af en række – inden for hver gruppe – aftalte emneområder, hvilket resulterede i ca 150 peer-reviewed artikler, der blev fremlagt på arbejdsgruppernes møder i løbet af de fem dages konference. Der var for det meste fem parallelle møder i gang i konference-bygningen, og til tider var det svært at vælge, hvis man som mange af deltagerne havde flere interesseområder man gerne ville følge.

Følgende arbejdsgrupper var repræsenterede ved denne konference:

 • Art Technological Source Research
 • Documentation
 • Education and Training in Conservation
 • Ethnographic Collections
 • Glass and Ceramics
 • Graphic Documents
 • Leather and Related Materials
 • Legal Issues in Convervation
 • Metals
 • Modern Materials and Contemporary Art
 • Mural Paintings, Mosaics and Rock Art
 • Natural History Collections
 • Paintings
 • Photographic Materials
 • Preventive Conservation
 • Scientific Research
 • Sculpture, Polychromy and Architectural Decoration
 • Stone
 • Task Force on Public Engagement in Conservation
 • Textiles
 • Theory and History in Conservation Restoration
 • Wet Organic and Archaeological Materials
 • Wood, Furniture and Lacquer

Konferencerne er efterhånden blevet yderst professionelt opbygget, hvilket også denne gang betød, at betalende konferencedeltagere fra og med et par måneder før konferencen havde haft adgang til samtlige 150 artikler i form af pdf-filer på konferencens hjemmeside. Ideen med det er at højne kvaliteten af både fremlæggelserne (foredragene) og de efterfølgende diskussioner. Derved havde alle deltagere haft mulighed for at læse relevante artikler på forhånd og forberede sig på den efterfølgende diskussion, hvilket tydeligvis kunne mærkes på de fleste arbejdsgruppemøder: yderst velkvalificerede diskussioner efter de enkelte fremlæggelser. Ved indcheckningen til konferencen fik alle endvidere et eksemplar af konferencepublikationen med de ca 150 artikler samt teksten til de ydeligere 50 posters, som var blevet accepteret på konferencen. Publikationen var som tidligere på omkring 1000 sider, og var endvidere vedlagt alle publikationens artikler på en CD.

Det er svært at fremhæve enkeltartikler eller særlige arbejdsgrupper, men ved dette års konference var onsdag formiddag afsat til en “plenary session”, hvor konferencens tema “Diversity in Heritage Conservation: Tradition, Innovation and Participation”, blev belyst ved udvalgte artikler, der blev fremlagt for alle. Dels var der interessante indlæg fra de indiske værter om status for konserveringsfaget i Indien, og dels fire spændende og tankevækkende indlæg om konserveringsfagets tidligere, nuværende og fremtidige rolle i forvaltning og bevaring af vores kulturarv. Onsdag eftermiddag var afsat til tekniske besøg forskellige steder i og omkring New Delhis museer, monumenter og natur og tilhørende konserveringsfaciliter og laboratorier.

Selv havde jeg indlæg i to af grupperne. Dels beskrev og fremlagde jeg indholdet af en poster under arbejdsgruppen “Preventive conservation” – en poster om et internationalt EU-støttet forskningsprojekt om mikroklimarammer omkring malerier som Konservatorskolen deltager i sammen med Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet fra dansk side (sammen med udenlandske deltagere fra bl.a. NILU, Norge, Birkbeck Institute, Tate og English Heritage i England, Frauenhofer Institut i Tyskland, Nationalgalleriet i Krakow, Polen, og Artyd i Spanien). Dels beskrev jeg ved et tværfagligt møde om bevaring af thangkamalerier (samarrangeret af arbejdsgrupperne Paintings, Ethnographic Collections og Textiles) et andet projekt, hvor Konservatorskolen i samarbejde med Norges teknisk-naturvidenskabelige Universitet og Universitetet i Tibet, arbejder på bevaring af vægmaleri i Tibet, bl.a. ved tekniske undersøgelser af opbygningen med henblik på forbedret bevaringsstrategi. Mens førstnævnte poster om mikroklima medførte kontakter til andre, og til en vis grad allerede kendte, forskningsgrupper hovedsaglig i Europa og Nordamerika gav det andet projekt, om tibetanske thangka-malerier, en række nye kontakter, ikke mindst med konservatorer og conservation scientists i Himalaya-området. Spændende!

Ved konferencen blev en nyskabelse afprøvet med succes: For første gang var det muligt for alle ICOM-CCs medlemmer at stemme elektronisk til valget af den nye bestyrelse. Hidtil har det været forbeholdt de medlemmer, der havde mulighed for (og råd til) at deltage i selve mødet – denne gang kunne alle stemme elektronisk, altså en klar demokratisk forbedring! Ved konferencens slutning trådte den nyvalgte bestyrelse til, herunder med et genvalgt dansk medlem, Bent Eshøj fra Konservatorskolen, der endvidere var genvalgt som næstformand, mens et andet dansk bestyrelsesmedlem, Jørgen Wadum fra Statens Museum for Kunst, fratrådte efter langvarig tjeneste, herunder som formand 2002-2005. Samtidig blev stedet for næste, den 16. ICOM-CC konference offentliggjort: Lissabon i 2011.

Opsummerende finder jeg det endnu engang bekræftet at ICOM-CCs tre-årige konferencer udgør en af de væsentligste faglige begivenheder inden for konserveringsvidenskaberne og formentlig – som sædvanlig – med langvarig, efterfølgende betydning!

På konferencens hjemmeside (http://www.icom-cc2008.org/) kan man få et indtryk af hele konferencen og dens opbygning (så længe hjemmesiden bliver vedligeholdt!)

På ICOM-CCs hjemmeside kan man læse nærmere om ICOM-CC og komitéens aktiviteter