Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2009-2010

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 2. nov. 2009

Museumsetiske regler, herunder konventionerne

– Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme.

– Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik

– Medvirke til at fastholde Kulturministeren/ministeriet på løftet om ratificering af UNESCOs konventioner

Seminar om etik

I samarbejde med Kulturavsstyrelsen tilrettelægge og afholde et endags seminar med udenlandske og danske oplægsholdere.

Forny kontakten til UNESCO’s danske afdeling

– Tage initiativ til samarbejde med UNESCO i Danmark omkring konventionerne og presset på kulturministeriet.

ICOMs globale vision og strategiske plan

– Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.

Elektronisk kommunikation

– Forenkle hjemmeside, optagelse af nye medlemmer og videreføre den elektroniske kommunikation til medlemmerne som mails og som informationer på hjemmesiden

– Følge udviklingen omkring den elektroniske medlemsdatabase, som forventes færdiggjort og udsendt fra ICOMs sekretariat på et ikke angivet tidspunkt. Indtil da vedligeholde og forbedre den medlemsdatabase, som er udviklet og i brug i samarbejde med Museumstjenesten.

– Udbygge det påbegyndte samarbejde med Museumstjenesten om forenkling af procedurer for optagelse af nye medlemmer: Bestyrelsen vurderer det fagligt-professionelle grundlag for medlemskab, Museumstjenesten overtager blanketbehandlingsdelen og korrespondensen med Paris om nye (og bortkomne) kort.

Nordiske og internationale møder

– Deltage i møde i ICOM Nord. Det forventes at Sverige inviterer. Alternativt inviterer Danmark
– Deltage i den 3.-årlige generalkonference i Shanghai, Kina i november. Ved samme lejlighed deltage i Advisory-mødet.

Generalforsamling

– Afholde generalforsamling i foråret 2010 som effektuering af de nye vedtægter.
Dansk ICOMs historie og arkiv
– Samle, sortere og registre de arkivalske materialer fra Dansk ICOMs egen historie, og afsøge, hvor arkivet hensigtsmæssigt kan anbringes.

Vinnie Nørskov, Formand Dansk ICOM, nov. 2009