Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2010-2011

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 16. april 2010

Museumsetiske regler, herunder konventionerne
– Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme.

– Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik

– Medvirke til at fastholde Kulturministeren/ministeriet på løftet om ratificering af UNESCOs konventioner

Forny kontakten til UNESCO’s danske afdeling
– Tage initiativ til samarbejde med UNESCO i Danmark omkring konventionerne og specielt med henblik på at medvirke til at den informationskampagne, som er nødvendig for at både UNESCO konventionen 1970 og UNIDROIT konventionen får den ønskede effekt.

ICOMs globale vision og strategiske plan
– Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.

Elektronisk kommunikation
– Forenkle hjemmeside, optagelse af nye medlemmer og videreføre den elektroniske kommunikation til medlemmerne som mails og som informationer på hjemmesiden

– Følge udviklingen omkring den elektroniske medlemsdatabase, som forventes færdiggjort og udsendt fra ICOMs sekretariat på et ikke angivet tidspunkt. Indtil da vedligeholde og forbedre den medlemsdatabase, som er udviklet og i brug i samarbejde med Museumstjenesten.

– Udbygge det påbegyndte samarbejde med Museumstjenesten om forenkling af procedurer for optagelse af nye medlemmer: Bestyrelsen vurderer det fagligt-professionelle grundlag for medlemskab, Museumstjenesten overtager blanketbehandlingsdelen og korrespondensen med Paris om nye (og bortkomne) kort.

Nordiske og internationale møder
– Arrangere ICOM Nord møde i København i juni måned. Her forventes deltagere fra de nationale komiteer i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark samt de nordiske repræsentanter i de styrende organer

– Deltage i den 3.-årlige generalkonference i Shanghai, Kina i november. Ved samme lejlighed deltage i Advisory-mødet.

Generalforsamling
– Afholde generalforsamling i foråret 2011.

Dansk ICOMs historie og arkiv
– Samle, sortere og registre de arkivalske materialer fra Dansk ICOMs egen historie, og afsøge, hvor arkivet hensigtsmæssigt kan anbringes.

Vinnie Nørskov, Formand Dansk ICOM, april 2010