Tidligere rejseberetninger

ICOM Nord møde i København 11.-12 juni 2010

Deltagere

Leif Pareli og Tone Cecilie Simensen Karlgård, ICOM Norge
Stefan Bohrman og Samuel Thelin, ICOM Sverige
Jari Harju og Outi Järvinen, ICOM Finland
Knut Wik.Formand for Advisory Board
Per Björn Rekdal, Medlem af Executive Counsil
Merete Ipsen, Jan Steen Jacobsen, Joachim Meyer og Vinnie Nørskov

Mødet blev afholdt på Nationalmuseet, som venligt havde stillet et mødelokale til rådighed. Leder af Forsknings- og formidlingsafdelingen Lene Floris bød velkommen og introducerede os til Nationalmuseet og fortalte lidt om nogle af de strukturændringer, som institutionen har gennemført bl.a.med oprettelsen af et Center for Formidling.

Arbejdet I de nationale kommiteer

Mødets 1. Session var fokuseret omkring de nationale komiteers arbejde I det forløbne år og de aktuelle problemstillinger. Svensk ICOM har været igennem en turbulent periode efter at formanden … døde I 200? Og Helena blev udnævnt til formand, men fik andet arbejde I Belgrad kort efter. Stefan Bohrmann, direktør for Strindberg Museet er nyudnævnt formand for svensk ICOM. De vil arbejde med at styrke internationaliseringen I Sverige bl.a. gennem arbejdet I de internationale komiteer. Norsk ICOM har været meget optaget af problemerne omkring implementeringen af de nye kategorier mhb på kontingentbetalinger og den trudsel om eksklusion, som de fik efter at have meldt ud til ICOM, at de ikke havde mulighed for at implementere de nye regler.
Efter frokost og en introduktion til Solvognen og dens rejse til Odsherred Kulturhistoriske Museum i 2007.

Procedurer for beslutningsprocesser og valg til de ledende organer

Eftermiddagssessionen fokuserede på hvilket tiltag de nordiske komiteer kunne tage I arbejdet på påvirke processerne I ICOM sekretariatet og sikre de demokratiske processer. Leif Pareli havde udarbejdet et oplæg med tre punkter for et bedre ICOM. De 3 punkter omhandlede offentliggørelse af alle vigtige dokumenter på ICOMs hjemmeside, udsendelse af referater fra møder senest 1 måned efter mødets afholdelse og sidste men ikke mindst, genåbningen af ICOM-L postlisten til at være diskussionsforum og ikke en modereret kommunikationskanal for ICOM sekretariatet.
Der var enighed om, at der skulle laves et fælles nordisk forslag. Det er ikke nogen god ide at lave det I form af et opråb, da det ikke er noget som vil blive positivt modtaget af lande uden for Europa. Der skal I stedet laves et forslag til generalforsamlingen (som evt. Kan være en resolution, men der var uenighed omkring resolutionskonceptets gennemslagskraft). Det er præsidenten, som fastlægger generalkonferencens agenda, derfor skal det sendes til hende. Men også til Knut som leder af Advisory, idet Advisory også kan tage det op og foreslå, at det kommer på generalforsamlingen.
Afslutningsvis blev listen over kandidater til de ledende organer gennemgået og kommenteret.

Lørdag d. 12. juni havde Merete Ipsen og Vinnie Nørskov de nordiske gæster med rundt på en række museer i København:
– først så vi VÆGGEN – Københavns Museums nye formidlingstiltag på Kongens Nytorv, hvor byens historie fortælles og indsamles på en interaktiv væg.
– herefter turen til Thorvaldsens Museum, det første offentlige museum i Danmark.
– så var vi på Ny Carlsberg Glyptotek, som har været nævnt i flere omgang ved ICOM Nord møder pga. af den verserende sag om genstande fra en etruskisk fyrstegrav, som Italien pt. forhandler om at få tilbage til Italien. Her spiste vi også frokost.
– dagen afsluttedes på Davids Samling, hvor museumsinspektør Joachim Meyer, som er nyindvalgt medlem af Dansk ICOMs bestyrelsen, gav en meget inspirerende omvisning.