Tidligere rejseberetninger

ICOM Advisory Council and General Conference, Paris 6.-8. juni 2011

Rapport fra ICOM Advisory Council and General Conference, Paris 6.-8. juni 2011:

Dette 3-dagsmøde var planlagt til at være mere interaktivt end sædvanligt, hvilket har været et stærkt ønske fra deltagerne, som alle kommer med adskilligt de ønsker at diskutere. Derfor blev de nødvendige forretningsmæssige dele af dagsordenerne præsenteret effektivt – og al baggrundsmaterialet havde været tilgængeligt på nettet i god tid inden mødet, hvilket betød at man havde mulighed for at være forberedt. (se bilag med mødets indhold). Der var også sat tid af til separate møder for præsidenter af både de internationale og nationale komiteer – her kunne man diskutere fælles ønsker og problemer. Det udmøntedes i to sæt anbefalinger som ICOMs Executive Council er bedt om at svare på. At så meget af ICOMs aktiviteter faktisk laves “ulønnet” af komiteerne bliver tiltagende vanskelig, da alle bliver hårdere presset til daglig på deres arbejdspladser.

Det nye i mødet var emne-opdelte paneler, som man havde kunnet tilmelde sig til på forhånd. Ønskede man ikke noget særligt, blev man fordelt af ICOMs sekretariat. Det var: Museum ethics, new perspectives; Research, training, publications; og Museums and sustainable development. Først mødtes man i meget små grupper på 5-8, med en på forhånd udpeget ordstyrer, der opsamlede ideer og forslag. Disse blev samlet gruppevis og endte med en række kortfattede præsentationer næste formiddag. Mange var meget begejstret for denne arbejdsform, der giver den enkelte taletid på vigtige områder – og fjerner den fornemmelse af distance, der nemt kan opstå når en “bestyrelse” skal køre forretningen. Selv deltog jeg i panelet om museumsetik, hvor undertemaet for vores gruppe var: museumslovgivning og ICOMs etiske regler. Det var spændende at høre fra andre medlemmer om hvordan de etiske regler bruges i deres lande, og hvilke mangler, der alligevel er, når store problemer opstår. Spørgsmålet var, hvorvidt det var ønskelige med egentlig lovgivning på området – svare er, at det afhænger helt af landets opbygning og historie – men at det oftest er ønskeligt at tvister kan afgøres af museumsfolk indbyrdes uden indblanding af de lovgivende politikere.

En sidst nyskabelse var tre workshops, hvor der var desværre kun var mulighed for at deltage i to: en præsentation af det nye membership database, applikationer af den nye Strategic Plan (som jeg havde præsenteret for hele forsamlingen dagen før, på General Direktørens opfordring), og et programs-workshop om forskellige projekter indenfor ICOM. Jeg deltog i præsentationen af databasen, da jeg var den eneste til stede fra min komité – om håndtering af medlemmernes information, som hidtil er sket hos ICOM i Paris, med store problemer. Når medlemmer ikke melder ændringer i deres kontaktinformation til sekretariatet i Paris, får komiteen ingen opdaterede oplysninger – og har ikke ressourcer til (og må vist heller ikke) selv at føre medlemskartotek.

Et inspirerende foredrag af kunstner og filmmanden Peter Greenaway handlede om hans multimedia undersøgelse af Leonardo Da Vincis “Last Supper” – en fascinerende oplevelse af hvordan en kunstner kan studere og lege med en af verdens mest kendte kunstværker. Spændende at se en ikke-historikers fortolkning!

Katia Johansen

Præsident, ICOM Costume Committee