Tidligere rejseberetninger

ICOM Nord møde i Stockholm 13.-14. Maj 2011

Deltagere

Dansk ICOM: Vinnie Nørskov, Jan Steen Jacobsen
Svensk ICOM: Ulrika Grubbström, Monica Gustafsson, Christian Richette, Magnus Olufsson, Stefan Bohrman, Louise Anderson
Finsk ICOM: Carina Jaatinen og Outi Järvinen
Norsk ICOM: Tone C.S. Karlgård og Leif Pareli
+ Knut Wik, Formand for Advisory Committte

Mødet var arrangeret af Svensk ICOM og fandt sted i Nordiska Museet i Stockholm. Hele fredag var afsat til diskussion af de nationale komiteers arbejde det sidste år samt generelle vigtige problematikker i forhold til organisationen af ICOM. Mødet afsluttedes med et besøg på Vasamuseet, hvor Magnus viste rundt og fortalte om konserveringsproblematikkerne på museet. Derefter tog vi båden til Gamla Stan og sluttede af med en dejlig middag. Lørdag var der arrangeret besøg på Strindberg Museet, hvor vi blev vist rundt af Stefan Bohrman og derefter var der besøg på Nationalmuseet, hvor de for nylig havde åbnet en udstilling målrettet børn om de græske guder i kunsten – en legeplads hvor vi også kunne boltre os.

ICOM Nord er et væsentligt forum

Alle de nationale komiteer er enige om, at ICOM Nord er et meget væsentlig forum for de nordiske afdelinger. Det er helt centralt som demokratisk blok i den store organisation. Dog skal vi overveje om vi fremover bibeholder de nordiske sprog, da vore islandske kolleger kun taler engelsk, og de finske har meget svært ved at forstå det danske.

ICOM som organisation lige nu og forberedelse af junimøderne

Der er positiv vækst i ICOM, og organisationen har stadig større respekt globat set. Der er også mange meget entusiatiske medlemmer af organisationen. Men der er stadig en stor usikkerhed omkring organisationens demokratiske principper. Efter at ICOM Norge var blevet truet om udelukkelse af sekretariatet i Paris og præsidenten, har der været en del kommunikation med den nye præsident omkring bl.a. evalueringen af de nye Rules and Regulations, og der er planer om at oprette en task force, som skal se på det. Men der er en splittelse i organisationen, for en del medlemmer anser den seneste udvikling som problematisk. Der var enighed om at skrive et fælles brev til præsidenten om støtte til oprettelsen af denne task force.
De nationale komiteers rolle var et af emnerne, og det var enighed om, at de er centrale fordi de er talerør for ICOM i de enkelte lande. ICOM er en NGO, så det er helt afgørende at have de nationale komiteer. Specielt arbejdet med at implementere de etiske regler i de enkelte lande er centralt for de nationale komiteer. Det ville også være interessant med mere udveksling landene imellem omkring det.
Vi gennemgik også dagsordenen for møderne i juni og diskuterede vores ønsker med Knut og foreslog bl.a præsentation af sekretariatet samt at evalueringen af den strategiske plan skulle på dagsordenen.

Medlemmer

Der blev brug tid på at diskutere medlemsprofiler og medlemskriterier. Generelt har alle ofte diskussioner om personer, som er tilknyttet museumsområdet, men ikke er ansat på et museum. Norge har haft fokus på at øge antallet af institutionelle medlemmer og lavet en værgekampagne, hvilket har været en succes. De har bl.a. også klistermærker, som de kan sætte op i institutionerne og dermed skilte med medlemskabet.
Desuden diskuterede vi længe om medlemmernes engagement i de internationale komiteer.
Alle de nordiske lande vil meget gerne øge engagementet i de internationale komiteer og der blev diskuteret flere forslag som kan være med til at sikre dette, bl.a. bedre informationsmateriale, f.eks. en publikation med en kort præsentation af hver komite eller mere information på de forskellige nordiske sprog på hjemmesiderne.
Konkrete tiltag for at styrke samarbejdet vil være oversættelse af de nordiske ICOM hjemmesider til engelsk samt en engelsk offentliggørelse af beslutninger fra ICOM nordmøderne i fremtiden.

Næste ICOM Nord møde i Finland 11.-12. Maj 2012. De nordiske nationale komiteer og nordiske medlemmer af de ledende organer (pt. Knut og Merete)