Tidligere rejseberetninger

Møde i Advisory, 6-8 Juni 2011

Advisorymødet 2011 blev afholdt i Paris i UNESCO-bygningen 6-8 juni. Mandag formiddag blev den første del af Advisorymødet afholdt, men jeg deltog kun i den sidste del, da jeg først kunne rejse mandag morgen. Derfor gik jeg desværre glip af gennemgangen af medlemsudviklingen og en god diskussion af evalueringen af ICOMs strategiske plan fra 2007-2010.

Mandag eftermiddag og tirsdag formiddag var sat af til at diskutere tre emner på en række workshops, hvor deltagerne havde tilmeldt sig inden: 1) museer og bæredygtighed, 2) etik og 3) ICOMs programmer. Jeg var tilmeldt den første gruppe og skulle sammen med en mindre gruppe udarbejde en plan for, hvordan man kunne implementere bæredygtighed på museer. Vi brugte dog en stor del af tiden til at diskutere, hvad bæredygtighed overhovedet indebærer i en museal kontekst, et emne som i sig selv er uafklaret og har mange mulige tolkninger. Gruppperne fremlagde deres overvejelser tirsdag formiddag, men det er ikke helt klart, hvad det så faktisk får af betydning for det videre arbejde. Derimod var de grupper, som havde arbejdet med etik mere konkrete, og det kunne umiddelbart implementeres, da en del af indholdet faktisk er en del af den strategiske plan.

Tirsdag eftermiddag var der møde med alle formænd for de nationale komiteer. Der var en dagsorden som bl.a. indeholdt emner som medlemsudvikling, temaer for den internationale museumsdag samt vigtige punkter omkring de nationale komiteers struktur, deres arbejde med den strategiske plan og diskussion af muligheder for bedre assistance for de nationale komiteer. Men på grund af en meget dårlig mødeledelse blev der slet ikke tid til at diskutere de vigtigste emner, og der var meget stor utilfredshed med, at der var afsat så lidt tid til at udveksle erfaringer og debattere vigtige emner. Der blev efterfølgende nedsat et udvalg, som skal udarbejde et oplæg omkring de væsentlige punkter til mødet næste år.

Generalforsamling onsdag formiddag havde kun fire punkter, hvoraf det eneste væsentlige var vedtagelsen af den nye strategiske plan. Den blev meget fint fremlagt af Katia Johansen, som redegjorde for processen og udvalgets overvejelser, og planen blev vedtaget med stort flertal. Planen indeholder fire overordnede temaer og en række underpunkter som konkret omsætter temaerne i handling. Den er derfor lettere at implementere for de enkelte komiteer end den forrige, og det vil ikke være så vanskeligt at indarbejde den i Dansk ICOMs arbejdsplaner de næste år. Jeg deltog også en workshop for implementering af den strategiske plan onsdag eftermiddag, hvilket tydeliggjorde, at planen faktisk er meget operationel.

Jeg deltog også en en workshop om ICOMs nye medlemsdatabase, og her blev det klart, at de nationale komiteer skulle få adgang til databasen fra en gang i efteråret. De internationale komiteer har fået adgang og nu glæder vi os til det bliver vores tur.

Mandag afsluttedes med en fornem reception i Musée Guimet, som har en ret fantastisk samling af asiatisk kunst, men med overraskende mange nye erhvervelser. Desuden havde vi tirsdag fornøjelsen af at høre Peter Greenaway præsentere nogle af sine iscenesættelser af malerier, bl.a. Rembrandts nattevagten – spændende og dejligt med et kreativt indslag, men jeg havde meget gerne hørt den annoncerede Orhan Pamuk, hvis fantastiske bog The Museum of Innocense har været en af mine bedste læseoplevelser længe.