Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2012-2013

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 29. maj 2012

Medlemmer

– arbejde med at øge medlemsantallet, her specielt antallet af institutionelle medlemmer
– arbejde for at styrke medlemmernes engagement i det internationale arbejde gennem de internationale komiteer gennem øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer
– arbejde for at skaffe midler til at lave en undersøgelse af medlemmernes forventninger til deres medlemskab

Museumsetiske regler, herunder konventionerne

– Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme.

– Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik

– Arbejde med at få udviklet informationsmateriale om, hvordan man skal forholde sig som almindelig rejsende i samarbejde med Kulturministeriet og UNESCO
– Arbejde på at støtte op om at forsvaret laver oplysningskampagner ang. kulturarv i de lande, de er involverede i.

Forny kontakten til UNESCO’s danske afdeling

– Tage initiativ til samarbejde med UNESCO i Danmark omkring konventionerne og specielt med henblik på at medvirke til at den informationskampagne, som er nødvendig for at både UNESCO konventionen 1970 og UNIDROIT konventionen får den ønskede effekt.

ICOMs globale vision og strategiske plan

– Holde principperne i ICOMs nye strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.

Elektronisk kommunikation

– Forenkle hjemmeside, optagelse af nye medlemmer og videreføre den elektroniske kommunikation til medlemmerne som mails og som informationer på hjemmesiden
– Forbedre hjemmesiden eller lave en ny hjemmeside i ICOMs nye design

– Følge udviklingen omkring den elektroniske medlemsdatabase, som forventes færdiggjort og udsendt fra ICOMs sekretariat på et ikke angivet tidspunkt. Indtil da vedligeholde og forbedre den medlemsdatabase, som er udviklet og i brug i samarbejde med Museumstjenesten.
– Fortsætte samarbejdet med Museumstjenesten om forenkling af procedurer for optagelse af nye medlemmer: Bestyrelsen vurderer det fagligt-professionelle grundlag for medlemskab, Museumstjenesten overtager blanketbehandlingsdelen og korrespondensen med Paris om nye (og bortkomne) kort.

Nordiske og internationale møder

– deltage i ICOM Nord møde i Helsinki i maj måned 2012 samt i Reykjavik i juni 2013 med deltagere fra de nationale komiteer i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark samt de nordiske repræsentanter i de styrende organer

– Deltage i Generalkonferencen inkl. Advisorymøde og generalforsamlingen i Rio di Janeiro i august måned 2013.

Generalforsamling

– Afholde generalforsamling i foråret 2013 i samarbejde med ODM og Bikubenfonden i regi af et fælles initiativ om en dansk museumsdag.

Dansk ICOMs historie og arkiv

– Arbejde med at få arkivalier fra Dansk ICOM hensigtsmæssigt anbrangt.

– Scanne ICOMs første protokol, som begynder i 1948 og lægge den ud på hjemmesiden