Kommende konferencer og møder

Invitation til ICOM årsmøde 2012

På tirsdag d. 29. maj inviterer vi til ICOMs årsmøde i Guldbergsalen på Nationalmuseet:

Kl.13.00-14.30 Årsmøde
Kl. 14.30-15.00 Kaffepause
Kl.15.00-16.00 Omvisning i udstillingen Europa møder verden om Nationalmuseets Ipad-centrerede undervisning, ved Vibeke Mader

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Årsrapport
3. Aflæggelse af regnskab 2011, fremlæggelse af budget 2012
4. Nye medlemmer i det forløbne år
5. Indkomne forslag
6. Kontingentfastsættelse for 2013
7. Valg til bestyrelsen
Vinnie Nørskov (indvalgt 2005, formand fra 2009), Jan Steen Jacobsen
(indvalgt 2003, kasserer siden 2009), Mille Gabriel (indvalgt i 2009, sekretær
siden 2011) og Lise Ræder Knudsen (indvalgt 2011) og Gertrud Oelsner
(indvalgt 2011) og er ikke på valg
Joachim Meyer (indvalgt 2010) er på valg og genopstiller
Mikkel Scharff træder ud af bestyrelsen, da han efter i alt 12 år som menigt
medlem og sekretær ikke kan genopstille.
Bestyrelsen anbefaler Tora Ribers, Told og Skatmuseet
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Arbejdsplan 2012-13
11. Orientering om Blue Shield, Marlene Hedegaard, ODM
12. Eventuelt