Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2013-2014

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 17. april 2013

Medlemmer
– arbejde med at øge medlemsantallet

– arbejde for at styrke medlemmernes engagement i det internationale arbejde gennem de internationale komiteer gennem øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer

– arbejde for at lave en undersøgelse af medlemmernes forventninger til deres medlemskab og gøre ICOM til en mere relevant organisation for medlemmerne

Museumsetiske regler, herunder konventionerne
– Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme.

– Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik

– Arbejde med at få udviklet informationsmateriale om, hvordan man skal forholde sig som almindelig rejsende i samarbejde med Kulturministeriet og UNESCO, specielt med henblik på at medvirke til at den informationskampagne, som er nødvendig for at både UNESCO konventionen 1970 og UNIDROIT konventionen får den ønskede effekt.

– Arbejde på at støtte op om at forsvaret laver oplysningskampagner ang. kulturarv i de lande, de er involverede i.

ICOMs globale vision og strategiske plan
– Holde principperne i ICOMs nye strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.

Elektronisk kommunikation
– Forenkle hjemmeside, optagelse af nye medlemmer og videreføre den elektroniske kommunikation til medlemmerne som mails og som informationer på hjemmesiden

– Forbedre hjemmesiden eller lave en ny hjemmeside

Nordiske og internationale møder
– deltage i ICOM Nord møde i Reykjavik i juni 2013 med deltagere fra de nationale komiteer i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark samt de nordiske repræsentanter i de styrende organer

– Deltage i Generalkonferencen inkl. Advisorymøde og generalforsamlingen  i Rio di Janeiro i august måned 2013.

Generalforsamling
Afholde generalforsamling i foråret 2014 med et fagligt indhold som har internationalt perspektiv, genre med afsæt i medlemsundersøgelsens resulateter.

Dansk ICOMs historie og arkiv
– Arbejde med at få arkivalier fra Dansk ICOM hensigtsmæssigt anbragt.

– Scanne ICOMs første protokol, som begynder i 1948 og lægge den ud på hjemmesiden