Årsberetninger

Årsberetning 2013-2014

Årsberetning 2013-2014:
Fremlægges til godkendelse på Dansk ICOMs generalforsamling 13. maj 2014

Denne årsberetning dækker perioden 17. april 2013-13. Maj 2014.

Bestyrelsen består af:
Mille Gabriel, Nationalmuseet (sekretær), Jan Steen Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske Museum (kasserer), Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, Joachim Meyer, Davids Samling, Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet (formand), Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum, Tora Ribers, Told og Skat Museet, og Søren La Cour Jensen, Industrimuseet Frederiks Værk (suppleant), Tine Bagh, Ny Carlsberg Glyptotek (suppleant). Gertrud Oelsner trak sig fra bestyrelsen i efteråret 2013 på grund af forandrede arbejdsforhold.

Generalforsamling blev i 2013 afholdt den 17. april på Vartov, samme dag som Museumstjenesten og Organisationen af Danske Museer. Der er endvidere afholdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb.

Medlemmer:
Medlemstallet er ret stabilt og har været det i de sidste år. Vi kan se en lille stigning, og det er især antallet af pensionerede medlemmer, og vi forventer, at det vil stige de næste år.

Medlemmer i                            2013
ordinære medlemskaber:         1029        (6 mere end 2012)
pensionerede medlemmer:       249      (22 mere end 2012)
studentermedlemmer:                22        (2 mere end 2012)
institutionelle medlemmer:          54        (1 mere end 2012)

Bestyrelsen indstiller langt de fleste af ansøgerne til medlemskab. Enkelte, hvor den museumsprofessionelle tilknytning mangler, eller hvor arbejdsstedet ikke opfylder ICOMs definition af ikke-kommercielle kulturinstitutioner, får afslag. Vi får dog stadig flere henvendelser fra personer, som arbejder freelance for museer eller arbejder i private virksomheder med museumsrelaterede emner, en tendens som afspejler en generel ændring af museumsfeltets ansættelsesforhold. Vi har derfor arbejdet med at introducere to nye medlemskategorier, som fremlægges ved årsmødet 2014, associated og supporting members

Medlemsgebyrerne har været de samme:

For de individuelle medlemmer:

 • for ordinære medlemmer 605 kr.
 • for pensionister og studerende 350 kr.

For institutioner med budgetterede faste tilskud:

Gruppe 1:  op til 225.000 kr.                   2.284 kr.          3 kort

Gruppe 2:  op til 750.000 kr.                   2.769 kr.          4 kort

Gruppe 3:  op til 7,5 mio. kr.                   4.055 kr.          5 kort

Gruppe 4:  op til 37,5 mio. kr.                 4.722 kr.          6 kort

Gruppe 5:  op til 75 mio. kr.                    5.340 kr.          7 kort

Gruppe 6:  over 75 mio. kr.                     6.467 kr.          8 kort

Nordiske og internationale møder
Formand og kasserer deltog i ICOM Nord-møde i Reykjavik i juni måned arrangeret af ICOM Island. På mødet deltog meldemmer fra nationalkomiteerne fra Norge, Sverige og Finland. Ligeledes deltog Merete Ipsen som medlem af Executive – ICOMs vigtigste beslutningsorgan – og Knut Wik, som er formand for Advisory – rådet bestående af alle formænd for de nationale og de internationale komiteer. Mødet bidrog med vidensudveksling om arbejdet med udbredelse af de etiske regler, udviklingen af medlemskaber, administration af støtte til rejseaktiviteter.

Tre medlemmer af ICOM Danmarks bestyrelse deltog i den treårige generalkonference i Rio de Janeiro i august. Der var i alt 20 danske deltagere, og det er alle meget aktive deltagere. Merete Ipsen blev igen valgt ind i Executive Comittee. Følgende sidder nu i bestyrelser for internationale komiteer:

 • Lisbeth Torp, Musikhistorisk museum, Nationalmuseet, præsidient for CIMCIM (musikinstrumenter)
 • Jytte Thorndahl, Elmuseet, præsident for CIMUSEET (teknologimuseer)
 • Ole Winther, Kulturstyrelsen, præsident for INTERCOM (management)
 • Berit Fruelund Kjærside, Kulturstyrelsen, sekretær for INTERCOM (management)
 • Tine Bagh, Ny Carlsberg Glyptotek, sekretær for CIPEG (ægyptologi)
 • Nils Ohrt, Fæøernes Kunstmuseum, medlem af ICFA (Kunstmuseer)
 • Einar Stig Askgaard, H.C. Andersens Hus, Odense Bys Museer, medlem af ICLM (litteratur og musik)
 • Anette Hansen, Arken, medlem af ICMS (sikkerhed)
 • Kristiane Strætkvern, Nationalmuseet, medlem af ICOM-CC (konservering)

Museumsetiske regler og konventioner
Bestyrelsen har siden 2012 arbejdet med at udarbejde en folder om museumsetik i praksis i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen repræsenteret ved Hans Henrik Landert og Kulturværdiudvalget repræsenteret ved Eske Wohlfart. Efter en revision af udkastet i efteråret 2013 ligger det nu Kulturstyrelsen.

To af bestyrelsens medlemmer deltog i en Nordisk konference om beskyttelsen af kulturarv i krigssituationer med fokus på Haag-konventionen arrangeret af Frederik Rosén, Dansk Institut for Internationale Studier i september 2013.

Vinnie Nørskov
Dansk ICOM formand, april 2014