Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2014-2015

Arbejdsplan 2014-2015:  
Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 17. april 2014

•Øge medlemsantallet  og særligt styrke medlemmernes engagement i det internationale arbejde gennem de internationale komiteer gennem øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer.

•Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme, bl.a. gennem kurser udbudt i samarbejde med ODM.

•Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik.

•Styrke samarbejdet med Blue Shield.

•Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.

•Sætte fokus på museumsarbejde i Grønland gennem afholdelse af det næste ICOM nordmøde i 2015 i Grønland.

•Arbejde på at få Færøerne og Grønland repræsenteret i bestyrelsen.

•Afholde generalforsamling i foråret 2015.