Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2015-2016

Arbejdsplan 2015-2016

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 5. maj 2015

  • Øge medlemsantallet og særligt styrke medlemmernes engagement i det internationale arbejde gennem de internationale komiteer gennem øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer.
  • Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme, bl.a. gennem udvikling af skræddersyede kurser
  • Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik
  • Styrke samarbejdet med Blue Shield
  • Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.
  • Sætte fokus på museumsarbejde i Grønland gennem afholdelse af det næste ICOM nordmøde i 2015 i Grønland.
  • Arbejde på at få Færøerne og Grønland repræsenteret i bestyrelsen.
  • Afholde generalforsamling i foråret 2016 og arbejde for bred dansk deltagelse ved ICOMs treårige generalforsamling i Milano i juli 2016