Medlemskommunikation

Bestyrelsen for dansk ICOM sender informationer til medlemmerne via elektroniske breve. Kontingentopkrævning og årsmærker sendes med post.

Medlemmer skal selv meddele ændring i adresse eller e-mail.
Dansk ICOM arkiverer kun returnerede opkrævninger og årsmærker i en begrænset periode.