Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2021-2022

Fremlagt på ICOM Danmarks generalforsamling 29. november 2021

 

Arbejdsplan 2021-2022

Særlige indsatser

  • Fortsat arbejde for at gøre Iris anvendelig i en dansk sammenhæng.
  • Indgå aktivt i aktualisering af ICOMs revidering af museumsdefinitionen
  • Afsøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem ICOM Danmark og ODM
  • Promovere den internationale museumsdag

Løbende indsatser

  • Forsat arbejde for at styrke medlemmernes engagement i de internationale komiteer samt bidrage til øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer
  • Fastholde fokus på de museumsetiske regler
  • Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik
  • Fortsat fastholde samarbejdet med Blue Shield
  • Forsat engagement i tidsskriftet Danske Museer