Kontakt

Hvis du har spørgsmål til dit medlemskab, kort mv. kontakt Museumstjenesten på  mtj@museumstjenesten.com  eller telefon 86667666.

Bestyrelsen

Formand

Søren La Cour Jensen • Industrimuseet Frederiks Værk
Torvet 1
3300 Frederiksværk
Tlf: (+45) 2876 0343
Email: slc@indmus.dk

Sekretær

Dorthe Aggerholm • Skagens Kunstmuseer
Brøndumsvej 4
9990 Skagen
Tlf: (+45) 51 30 88 42
Email: doag@skagenskunstmuseer.dk

Kasserer

Joachim Meyer • Davids Samling
Kronprinsessegade 30-32
1306 København K.
Tlf: (+45) 3373 4949
Email: j.meyer@davidmus.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Lars Christian Nørbach • Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48
9000 Aalborg
Tlf.: (+45) 9931 7413; mobilnr.: (+45) 2519 7413
Mail: lars.norbach@aalborg.dk

Pernille Hjort • Statens Naturhistoriske Museum
Gothersgade 130
1123 København K
Mobil: (+45) 28 75 10 60
Mail: phjort@snm.ku.dk

Tine Bagh • Ny Carlsberg Glyptotek
Dantes Plads 7
1556 København V
Tlf: (+45) 3341 8141 / 8110
Email: tiba@glyptoteket.dk

Johan Møhlenfeldt Jensen • Museum Vestfyn
Østergade 57 A
5610 Assens
Tlf: (+45) 64 71 31 90
Mail: jmj@museumvestfyn.dk

Daniel Thorleifsen, Grønland • Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Hans Egedesvej 8
Boks 145
3900 Nuuk
Grønland
Tlf: (+299) 322611
Mail: daniel@natmus.gl

Erland Viberg Joensen, Færøerne • Færøernes Nationalmuseum
Kúrdalsvegur 15
P.O. Box 1155
FO-110 Tórshavn
Tlf: (+298) 340551
Mail: erlandvj@savn.fo

Suppleanter

Ulla Strømberg • Kulturjournalist
Tilde Nyborg Nielsen • Heart

Revisorer

Annette Damm (revisor)
Ulla Strømberg (revisorsuppleant)