Kontakt

Hvis du har spørgsmål til dit medlemskab, kort mv. kontakt Museumstjenesten på  mtj@museumstjenesten.com  eller telefon 86667666.

Bestyrelsen for dansk ICOM sender informationer til medlemmerne via e-mail. Kontingentopkrævning og årsmærker sendes med post.

Medlemmer skal selv meddele ændring i adresse eller e-mail.
Dansk ICOM arkiverer kun returnerede opkrævninger og årsmærker i en begrænset periode.

Se vores persondatapolitik her.

Bestyrelsen

Formand

Søren La Cour Jensen • Industrimuseet Frederiks Værk
Torvet 1
3300 Frederiksværk
Tlf: (+45) 2876 0343
e-mail: slc@indmus.dk

Sekretær

Dorthe Aggerholm • Art Conservation Quality
Stormgade 14 E, st. th.
1470 København K
Tlf: (+45) 51308842
e-mail: mail@aggerholmart.dk

Kasserer

Joachim Meyer • Davids Samling
Kronprinsessegade 30-32
1306 København K.
Tlf: (+45) 3373 4949
e-mail: j.meyer@davidmus.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Lars Christian Nørbach • Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48
9000 Aalborg
Tlf.: (+45) 9931 7413; mobilnr.: (+45) 2519 7413
e-mail: lars.norbach@aalborg.dk

Pernille Hjort • Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1471 København K
Tel: (+45) 41 20 60 02
EMail: phj@natmus.dk

Tine Bagh • Ny Carlsberg Glyptotek
Dantes Plads 7
1556 København V
Tlf: (+45) 3341 8141 / 8110
e-mail: tiba@glyptoteket.dk

Johan Møhlenfeldt Jensen • Museum Vestfyn
Østergade 57 A
5610 Assens
Tlf: (+45) 64 71 31 90
e-mail: jmj@museumvestfyn.dk

Daniel Thorleifsen, Grønland • Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Hans Egedesvej 8
Boks 145
3900 Nuuk
Grønland
Tlf: (+299) 322611
e-mail: daniel@natmus.gl

Erland Viberg Joensen, Færøerne • Færøernes Nationalmuseum
Kúrdalsvegur 15
P.O. Box 1155
FO-110 Tórshavn
Tlf: (+298) 340551
e-mail: erlandvj@savn.fo

Suppleanter

Ulla Strømberg • Kulturjournalist
Christine Løventoft-Jessen • Museet for Religiøs Kunst, Lemvig

Revisorer

Annette Damm (revisor)
Ulla Strømberg (revisorsuppleant)