Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2022-2023

Fremlagt på ICOM Danmarks generalforsamling 23. maj 2022

 

Arbejdsplan 2022-2023

Særlige indsatser

  • Indgå aktivt i aktualisering af ICOM revidering af museumsdefinitionen
  • Fortsætte samarbejdet med Blue Shield omkring indsatsen i Ukraine
  • Arbejde for at forbedre ICOM Danmarks økonomiske grundlag

 

Løbende indsatser

  • Promovere den internationale museumsdag
  • Forsat arbejde for at styrke medlemmernes engagement i de internationale komiteer samt bidrage til øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer
  • Fastholde fokus på de museumsetiske regler
  • Fortsætte samarbejdet med Blue Shield
  • Forsat engagement i tidsskriftet Danske Museer