ICOM Danmark er den danske nationalkomité for International Council of Museums

SIDSTE NYT

ill1

***********************************************************************

IRIS: ICOM-medlemsdatabase

– log på her
Du kan bl.a. opdatere din adresse og e-mail samt vælge, hvilken International Komité du vil være medlem af.
– Læs mere her

***********************************************************************

International Museumsdag 2022


Temaet for den Internationale Museumsdag d. 18. maj 2022
er det samme som temaet for ICOM Generalkonferencen i Prag:

The Power of Museums

 

***********************************************************************

Indkaldelse til ICOM Danmarks Generalforsamling 2022

Tid: mandag den 23. maj kl. 13-14.30
Sted: Auditoriet på Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 Kbh. K.

Program

12.30-13: Frokost
OBS! Tilmelding til frokost senest torsdag den 16. maj på mtj@museumstjenesten.com
Anfør eventuelle allergier.

13-14.30: ICOM Danmark Generalforsamling.

14.30 – 15.00: Introduktion til det nye Statens Naturhistoriske Museum og udstillinger ved formidlingschef ved Statens Naturhistoriske Museum Anne Katrine Gjerløff.

15.00-16.00 Særudstillingerne “Wildlife Photographer of the Year” og “Neandertaler” er åbne.

Vel mødt
Johan Møhlenfeldt Jensen
Formand for ICOM Danmark

Dagsorden ICOM Danmarks generalforsamling 2022

1. Valg af dirigent
2. Årlig rapport for ICOM Danmark
3. Regnskab 2021
4. Budget 2022 samt kontingentfastsættelse for 2023
5. Nye medlemmer
6. Indkomne forslag
OBS: Forslag sendes senest den 16/5 til både formanden på formand@icomdanmark.dk og sekretær icom@icomdanmark.dk
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Arbejdsplan 2022-23
11. Eventuelt

***********************************************************************

ICOM Generalkonference i Prag 2022

Datoer: 20.-28. august 2022

Hovedtema: The Power of Museums

Sted: Prague Congress Centre (PCC), 5. května 65
140 00 Prague 4, Czech Republic

Registrering og læs mere her

NB: Early Bird registrering (billigere end senere) frem til 10. maj

 

***********************************************************************

Indkaldelse til ICOM Danmarks Generalforsamling 2021

Tid: mandag den 29. november kl. 13-15.30
Sted: KØN – Gender Museum Denmark. Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C


Program
12-13: Frokost
OBS! Tilmelding til frokost senest fredag den 26. november kl. 12 (ny frist) til icom@icomdanmark.dk

13-14.30: ICOM Danmark Generalforsamling.
14.30 – 15.30: Omvisning ved museumsdirektør på KØN
Julie Rokkjær Birch

Vel mødt
Johan Møhlenfeldt Jensen

Foreløbig dagsorden ICOM Danmarks generalforsamling 2021
1. Valg af dirigent
2. Årlig rapport for ICOM Danmark
3. Regnskab 2020
4. Budget 2021 samt kontingentfastsættelse for 2022
5. Nye medlemmer
6. Indkomne forslag
OBS: Forslag sendes senest den 19/11 til formanden på formand@icomdanmark.dk
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Arbejdsplan 2021-22
11. Eventuelt

***********************************************************************

Heritage Friday 2021

Tid: 19. november, 11.00-15.30
Sted: Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, 1471 København K
Tema: Illicit Trafficking

Heritage Friday 2021 marks, with a one-year delay, the 50th anniversary of the “UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property”.

Se programmet på deres hjemmeside

***********************************************************************

International Museumsdag 2021


Temaet for den Internationale Museumsdag d. 18. maj 2021 er:

The Future of Museums: Recover and Reimagine

 

***********************************************************************

Arbejdet med den nye Museumsdefinition

På ICOMs Generalkonference i Kyoto 2019 blev beslutningen vedr. en ny Museumsdefinition udsat. For at gøre processen mere demokratisk skal alle ICOM komitéer, regionale alliancer og tilknyttede organisationer nu tage del arbejdet. Det ledes af ICOM Define: Standing Committee for the Museum Definition (tidl. MDPP2). Den består af de to formænd Lauran Bonilla-Merchav og Bruno Brulon samt Yaarob Alabdullah (Syrien) for den Arabiske Region, Ana Maria Theresa Labrador (Philippinerne) for Asien, Elizabeth Warner (USA) for LEAC (ICOM Legal Affairs Committee), Muthoni Josephine Thang’wa (Kenya) og Nicolas Kramar (Schweiz).

Læs om arbejdsprocessen og den nuværende Museumsdefinition fra 2007

Et element i denne proces er, at medlemmerne i alle nationale og internationale komitéer og alle regionale alliancer skal udvælge op til 20 ord eller begreber, som efter deres mening bør danne grundlag for den fremtidige definition. ICOM Danmark skal på vegne af medlemmerne sende de begreber/ord ind, som vores medlemmer finder mest relevante. For at kunne indsamle data, har vi valgt at benytte et online spørgeskema, som er sendt ud pr mail.

 

Deadline for at deltage er d. 29.3 – vær med til at forme fremtidens museer!

Forslaget fra 2019 om en ny formulering kan ses her

På samme tid er det besluttet, at det skal overvejes, om ICOMs Museumsetiske Regler også skal opdateres. Se her

***********************************************************************

ICOM Danmarks generalforsamling 2020
– samt ekstraordinær generalforsamling

Tid: Mandag den 21. september kl. 14.00-16.00
Sted: Davids Samling, Kronprinsessegade 30, 1306 København

Program:

14.00-15.30: ICOM Danmark Generalforsamling.
15.30-16.00: Ekstraordinær generalforsamling.

Endelig dagsorden og dagsorden for ekstraordinær generalforsamling (udsendes også pr mail umiddelbart før generalforsamlingen)

Fremlægges på generalforsamlingen:

Regnskab 2019

Budget 2020

Arbejdsplan 2020-2021

På grund af covid-19, vil der i år desværre hverken blive tilbudt frokost eller være faglige indlæg på dagen. Af samme årsag er generalforsamlingen flyttet fra Aarhus til København.

***********************************************************************

Åbne breve til ICOMs ledelse og seneste ICOM-nyt

I kølvandet på Suay Aksoy og flere andres tilbagetrædelser indenfor ICOM (se nedenfor) blev det klart, at der var behov for en større åbenhed om baggrunden for disse. Dette er blevet udtrykt i to åbne breve til ICOMs ledelse underskrevet af ICOM Danmark sammen med  en række andre Nationale og Internationale komiteer samt Regional Alliances, Working Groups og Affiliated Organizations.

Åbent brev 1 (25. juni og siden opdateret 28. juni med flere underskifter)

Åbent brev 2 (22. juli)

De oprindelige opsigelsesbreve og flere andre relevante dokumenter kan læses på ICOMs hjemmeside, hvor man skal logge på Membership space under ‘My Account’. Her findes de under ‘Governance’. Som et første skridt på vejen har ICOMs Executive Board også her publiceret et Internal Review (16. juli).

De årlige ICOM-møder, der normalt bliver afholdt i Paris i begyndelsen af juni, og hvert tredje år som en del af en større ICOM Generalkonference (som i Kyoto 2019), blev for første gang afholdt online d. 24. juli:
The 87th session of the ICOM Advisory Council og the 35th General Assembly of ICOM 

Det var muligt at følge med online og et referat (minutes) vil følge snarest.

Se også ICOMs Årlige Rapport 2019

***********************************************************************

Baggrunde for tilbagetrædelsen af formanden og tre medlemmer af MDPP2

Formanden og tre medlemmer af ICOM-arbejdsgruppen the Museum Definition, Prospects and Potentials MDPP/MDPP2 har valgt at offentliggøre bevæggrundene for deres tilbagetrædelse.

Læs det her

“We have decided to publish this statement in light of recent requests by ICOM members and committees for increased openness and transparency in all aspects of the organization’s current practices and decision-making processes. Our effort here is to describe judiciously and fairly, from an institutional vantage point, a significant initiative, the Museum Definition, Prospects and Potentials MDPP/MDPP2, both achievements and challenges.”
George Abungu
Margaret Anderson
Jette Sandahl
W. Richard West, Jr.

***********************************************************************

Suay Aksoys tilbagetrædelse som præsident for ICOM

Den 19. juni 2020 trådte Suay Aksoy tilbage som præsident for ICOM. Det er et stort tab for ICOM, da hun stod for demokrati, gennemsigtighed og respekt for forskellige meninger og syn på verden. Hendes officielle farvelbrev kan læses her.

ICOM Danmark har 25. juni underskrevet et åbent brev til ICOMs Præsident, Executive Board og General Director sammen med i alt 23 Internationale Komiteer, 21 Nationale Komiteer, 2 Regionale Alliancer, 1 Working Group og 2 Affiliated Organisationer. I brevet står bl.a. en tak til Suay Aksoy:

“We wish to thank her for her relentless dedication and contribution to the work of our organization and trust that indeed her leadership “towards a progressive path which is not easily reversible” will carry forward to the next governance.”

Flere andre fra bl.a. ICOMs Executive Board* er de seneste to uger trådt tilbage, og i brevet beder vi om større åbenhed om de begivenheder, der har ført til dette. Læs hele brevet her.

* five members in the MDPP2 committee, two members of the Executive Board, two members in the Legal Affairs Committee and one employee in the ICOM Secretariat.


Den ene af de to tidligere vicepræsidenter, Alberto Garlandini, blev efter Suay Aksoys tilbagetrædelse valgt som præsident af ICOMs Executive Board. Han vil fungere som præsident frem til ICOM Generalkonferencen i Prag i 2022. Hans officielle udtalelse kan læses her.

 

***********************************************************************

Rapport fra ICOM og UNESCO om COVID-19 og museer / museumsprofessionelle

ICOM og UNESCO har foretaget en fælles undersøgelse af COVID-19s konsekvenser for den globale museumsverden. Spørgsmål om fem temaer var sendt ud, og rapporten bygger på næsten 1600 svar fra 107 lande. Spørgsmålene handlede om den nuværende situation for museer og museumsansatte, den berørte økonomi, digital kommunikation, sikkerhed og konservering samt situationen for freelance museumsprofessionelle.

Læs mere og den fulde rapport her

Nedenfor på denne side er der henvist til de tidligere udmeldinger fra ICOMs Præsident Suay Aksoy og Generaldirektør Peter Keller vedr. COVID-19.

***********************************************************************

Ny Museumsdefinition – NYT om det videre forløb

ICOMs præsident Suay Aksoy har skrevet til alle formænd og bestyrelser for de nationale og internationale komiteer om det videre forløb for skabelsen af den nye museumsdefinition.

Læs hele brevet her

Se planen for det videre forløb her

ICOM Danmarks bestyrelse tager det op internt og til næste generalforsamling.

***********************************************************************

 Ny procedure for udsendelse af ICOM-mærkater

Museumstjenesten har på vegne af ICOM Danmark udsendt opkrævning af medlemskontingent for 2020 via e-mail. Her fremgår det, at 2020 mærkatet fremsendes, når betaling er modtaget på denne konto:

reg. nr. 7670    konto nr.  7151736
IBAN: DK3076700007151736
BIC/SWIFT: RINGDK22

HUSK: ICOM nr. SKAL oplyses ved betaling

Hvis man ikke har modtaget e-mail vedr. betalingen eller ved andre spørgsmål vedr. betalingen, kontaktes Museumstjenesten: mtj@museumstjenesten.com.

NB: Mærkatet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre eller bruges på andre kort. Ønsker man ikke længere medlemskabet, SKAL medlemskortet sendes tilbage til Museumstjenesten.

***********************************************************************

ICOM-generalkonferencen i Kyoto 1.-7. september 2019

Mere end 4500 deltagere fra 120 lande og regioner samledes i Kyoto til en meget vellykket konference med fælles møder inklusive keynote taler, møder i de nationale og internationale komiteer, workshops, sociale events, excursioner og naturligvis selve det fascinerende land, Japan.

Det store samtaleemne var den nye museumsdefinition, som skulle til afstemning den sidste dag. Efter en længere diskussionsrunde, endte det dog med en udsættelse af beslutningen.

To nye internationale komiteer blev godkendt:

ICED ICOM International Committee on Ethical Dilemmas

DRMC ICOM International Committee on Disaster Resilient Museums

Den næste ICOM-generalkonference vil finde sted i Prag 20. – 27. august 2022.

***********************************************************************

Tidsskriftet Danske Museer

Tidsskriftet Danske Museer oktober 2018 om museer og auktionshuse – pdf
Tidsskriftet Danske Museer august 2018 om kassation – pdf

***********************************************************************

Læs mere om ICOM og ICOM Danmark
Se også ICOMs internationale site på icom.museum