ICOM Danmark er den danske nationalkomité for International Council of Museums

SIDSTE NYT

ill1

***********************************************************************

IRIS: ICOM-medlemsdatabase

– log på her

– Læs mere her

***********************************************************************

ICOM Danmarks generalforsamling 2020
– samt ekstraordinær generalforsamling

Tid: Mandag den 21. september kl. 14.00-16.00
Sted: Davids Samling, Kronprinsessegade 30, 1306 København

Program:

14.00-15.30: ICOM Danmark Generalforsamling.
15.30-16.00: Ekstraordinær generalforsamling.

Endelig dagsorden og dagsorden for ekstraordinær generalforsamling (udsendes også pr mail umiddelbart før generalforsamlingen)

Fremlægges på generalforsamlingen:

Regnskab 2019

Budget 2020

Arbejdsplan 2020-2021

På grund af covid-19, vil der i år desværre hverken blive tilbudt frokost eller være faglige indlæg på dagen. Af samme årsag er generalforsamlingen flyttet fra Aarhus til København.

***********************************************************************

Åbne breve til ICOMs ledelse og seneste ICOM-nyt

I kølvandet på Suay Aksoy og flere andres tilbagetrædelser indenfor ICOM (se nedenfor) blev det klart, at der var behov for en større åbenhed om baggrunden for disse. Dette er blevet udtrykt i to åbne breve til ICOMs ledelse underskrevet af ICOM Danmark sammen med  en række andre Nationale og Internationale komiteer samt Regional Alliances, Working Groups og Affiliated Organizations.

Åbent brev 1 (25. juni og siden opdateret 28. juni med flere underskifter)

Åbent brev 2 (22. juli)

De oprindelige opsigelsesbreve og flere andre relevante dokumenter kan læses på ICOMs hjemmeside, hvor man skal logge på Membership space under ‘My Account’. Her findes de under ‘Governance’. Som et første skridt på vejen har ICOMs Executive Board også her publiceret et Internal Review (16. juli).

De årlige ICOM-møder, der normalt bliver afholdt i Paris i begyndelsen af juni, og hvert tredje år som en del af en større ICOM Generalkonference (som i Kyoto 2019), blev for første gang afholdt online d. 24. juli:
The 87th session of the ICOM Advisory Council og the 35th General Assembly of ICOM 

Det var muligt at følge med online og et referat (minutes) vil følge snarest.

Se også ICOMs Årlige Rapport 2019

***********************************************************************

Baggrunde for tilbagetrædelsen af formanden og tre medlemmer af MDPP2

Formanden og tre medlemmer af ICOM-arbejdsgruppen the Museum Definition, Prospects and Potentials MDPP/MDPP2 har valgt at offentliggøre bevæggrundene for deres tilbagetrædelse.

Læs det her

“We have decided to publish this statement in light of recent requests by ICOM members and committees for increased openness and transparency in all aspects of the organization’s current practices and decision-making processes. Our effort here is to describe judiciously and fairly, from an institutional vantage point, a significant initiative, the Museum Definition, Prospects and Potentials MDPP/MDPP2, both achievements and challenges.”
George Abungu
Margaret Anderson
Jette Sandahl
W. Richard West, Jr.

***********************************************************************

Suay Aksoys tilbagetrædelse som præsident for ICOM

Den 19. juni 2020 trådte Suay Aksoy tilbage som præsident for ICOM. Det er et stort tab for ICOM, da hun stod for demokrati, gennemsigtighed og respekt for forskellige meninger og syn på verden. Hendes officielle farvelbrev kan læses her.

ICOM Danmark har 25. juni underskrevet et åbent brev til ICOMs Præsident, Executive Board og General Director sammen med i alt 23 Internationale Komiteer, 21 Nationale Komiteer, 2 Regionale Alliancer, 1 Working Group og 2 Affiliated Organisationer. I brevet står bl.a. en tak til Suay Aksoy:

“We wish to thank her for her relentless dedication and contribution to the work of our organization and trust that indeed her leadership “towards a progressive path which is not easily reversible” will carry forward to the next governance.”

Flere andre fra bl.a. ICOMs Executive Board* er de seneste to uger trådt tilbage, og i brevet beder vi om større åbenhed om de begivenheder, der har ført til dette. Læs hele brevet her.

* five members in the MDPP2 committee, two members of the Executive Board, two members in the Legal Affairs Committee and one employee in the ICOM Secretariat.


Den ene af de to tidligere vicepræsidenter, Alberto Garlandini, blev efter Suay Aksoys tilbagetrædelse valgt som præsident af ICOMs Executive Board. Han vil fungere som præsident frem til ICOM Generalkonferencen i Prag i 2022. Hans officielle udtalelse kan læses her.

 

***********************************************************************

Rapport fra ICOM og UNESCO om COVID-19 og museer / museumsprofessionelle

ICOM og UNESCO har foretaget en fælles undersøgelse af COVID-19s konsekvenser for den globale museumsverden. Spørgsmål om fem temaer var sendt ud, og rapporten bygger på næsten 1600 svar fra 107 lande. Spørgsmålene handlede om den nuværende situation for museer og museumsansatte, den berørte økonomi, digital kommunikation, sikkerhed og konservering samt situationen for freelance museumsprofessionelle.

Læs mere og den fulde rapport her

Nedenfor på denne side er der henvist til de tidligere udmeldinger fra ICOMs Præsident Suay Aksoy og Generaldirektør Peter Keller vedr. COVID-19.

***********************************************************************

International Museumsdag 2020


Temaet for den Internationale Museumsdag d. 18. maj 2020 er:

Museums for Equality: Diversity and Inclusion

En dansk plakat er som tidligere blevet fremstillet, og den kan hentes her – den findes også på grønlandsk og færøsk

Det er besluttet, at den Internationale Museumsdag d. 18. juni bliver digital i år. Alle museer er inviteret til at fejre dagen med digitale aktiviteter, og disse kan deles på et interaktivt kort.

For de museer, der også vil markere IMD 2020 på museerne, kan det foregå over tre dage mellem 14. og 16. november. Sidstnævnte dato falder sammen med ICOMs 74års fødselsdag.

Læs mere her

***********************************************************************

ICOM-udmelding vedr. COVID-19

 

Følgende er 11/3 sendt til alle nationale og internationale komitéer

 

Læs hele brevet her

As ICOM members are located all over the world, please check the advice and directives of your own national authorities regarding containment measures and travel, and comply with these recommendations. The national or regional health ministries and authorities have published advice on containment measures on their websites, and the ministries of foreign affairs have detailed information on current travel restrictions.

If you are organising a conference, seminar or workshop in the coming weeks, please consider both the regulations of the country where the event is planned and those of the countries where the participants are travelling from, as travel restrictions may apply, advice and directives differ from country to country, and the situation is evolving rapidly.

Nyt fra ICOM-sekretariatet i Paris 19/3:

The Secretariat will continue to work and maintain its services, while adapting to the new conditions, but this situation will impact its output. For instance, the Membership Department can register new members and assign membership numbers, but cannot produce cards or send stickers. We ask for your understanding and to please inform your members of this situation.

Læs hele Peter Kellers brev fra 19/3

***********************************************************************

Ny Museumsdefinition – NYT om det videre forløb

ICOMs præsident Suay Aksoy har skrevet til alle formænd og bestyrelser for de nationale og internationale komiteer om det videre forløb for skabelsen af den nye museumsdefinition.

Læs hele brevet her

Se planen for det videre forløb her

ICOM Danmarks bestyrelse tager det op internt og til næste generalforsamling.

***********************************************************************

**  Konferencen er udsat! **

 

Changing Interpretations, Meanings and Concepts of Heritage

Dansk-tysk konference i Museum der Arbeit i Hamborg, 18.-20. marts 2020

“Due to the current public health concerns the conference organisers have decided to postpone the conference. For further information, please, contact muse@slks.dk

Følg med her 

 

Se mere på hjemmesiden

Program og tilmelding

 

2020 markerer 100-året for den nuværende dansk-tyske grænse, og de to regeringer har underskrevet en aftale om at gøre 2020 til året for kulturelt venskab mellem Danmark og Tyskland. I denne forbindelse afholder ICOM Danmark, ICOM Tyskland og Kulturministeriet konferencen ‘Changing Interpretations, Meanings and Concepts of Heritage’ i samarbejde med Museum der Arbeit i Hamborg.

Læs mere om det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 her

***********************************************************************

Ny procedure for udsendelse af ICOM-mærkater

Museumstjenesten har på vegne af ICOM Danmark udsendt opkrævning af medlemskontingent for 2020 via e-mail. Her fremgår det, at 2020 mærkatet fremsendes, når betaling er modtaget på denne konto:

reg. nr. 7670    konto nr.  7151736
IBAN: DK3076700007151736
BIC/SWIFT: RINGDK22

HUSK: ICOM nr. SKAL oplyses ved betaling

Hvis man ikke har modtaget e-mail vedr. betalingen eller ved andre spørgsmål vedr. betalingen, kontaktes Museumstjenesten: mtj@museumstjenesten.com.

NB: Mærkatet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre eller bruges på andre kort. Ønsker man ikke længere medlemskabet, SKAL medlemskortet sendes tilbage til Museumstjenesten.

***********************************************************************

ICOM-generalkonferencen i Kyoto 1.-7. september 2019

Mere end 4500 deltagere fra 120 lande og regioner samledes i Kyoto til en meget vellykket konference med fælles møder inklusive keynote taler, møder i de nationale og internationale komiteer, workshops, sociale events, excursioner og naturligvis selve det fascinerende land, Japan.

Det store samtaleemne var den nye museumsdefinition, som skulle til afstemning den sidste dag. Efter en længere diskussionsrunde, endte det dog med en udsættelse af beslutningen.

To nye internationale komiteer blev godkendt:

ICED ICOM International Committee on Ethical Dilemmas

DRMC ICOM International Committee on Disaster Resilient Museums

Den næste ICOM-generalkonference vil finde sted i Prag 20. – 27. august 2022.

***********************************************************************

Tidsskriftet Danske Museer

Tidsskriftet Danske Museer oktober 2018 om museer og auktionshuse – pdf
Tidsskriftet Danske Museer august 2018 om kassation – pdf

***********************************************************************

Læs mere om ICOM og ICOM Danmark
Se også ICOMs internationale site på icom.museum