ICOM Danmark er den danske nationalkomité for International Council of Museums

Den internationale museumsorganisation International Council of Museums blev dannet i 1946. Det er i dag en verdensomspændende organisation bestående af over 30.000 museer og museumsansatte i 137 lande. Formålet er at arbejde for bevaringen af kulturarven gennem internationalt samarbejde og professionalisering af museumsarbejdet i hele verden.

ill1

Den danske nationalkomite udgøres af en bestyrelse, hvis opgave det er at arbejde for ICOMs arbejde i Danmark blandt andet gennem de museumsetiske regler. Bestyrelsen varetager endvidere administrationen af medlemskaber og virker som medlemmernes bindeled til ICOMs sekretariat i Paris.

Se også ICOMs internationale site på icom.museum og event-kalenderen.