Erstatningskort

Det er muligt at få udstedt et erstatningskort, hvis kortet bortkommer eller beskadiges.
Nyt kort bestilles via e-mail til mtj@museumstjenesten.com og koster 100 kr. Sagsbehandlingen over sekretariatet i Paris tager minimum 4 uger.

ICOM medlemskort