Bliv medlem

ICOMs kriterier for optagelse af individuelle medlemmer:

ICOM er museernes internationale samarbejdsorganisation, og som medlem er det især arbejdet i de internationale komitéer, som udgør omdrejningspunktet for medlemskabet.

Alle museer og personer med museumstilknytning, som opfylder ICOMs kriterier og respekterer de Museumsetiske Regler, kan søge om medlemskab af ICOM.

Du kan blive individuelt medlem af ICOM, hvis du:

  • er ansat helt eller deltid på et museum
  • er medlem af en museumsbestyrelse
  • er pensioneret fra et museum med institutionelt medlemskab
  • på anden vis er beskæftiget inden for museumsfeltet

I sidstnævnte tilfælde skal ansøgningen begrundes, hvorefter den vurderes af den samlede bestyrelse på et kommende møde. Her bør forventes en længere behandlingstid. ICOM optager ikke personer eller institutioner, der handler med kulturarv – herunder gallerier, antikvitetshandlende eller museer med salgsudstillinger.

Se også ICOMs side Become a member og 5 good reasons to join ICOM

Mere om ICOM-kortet, der giver adgang til museer museer i hele verden.

ICOMs Statutter 2007 markerer i indledningsteksten, at ICOMs formål er (1) at fremme etablering, udvikling og professionel ledelse af museerne, og (2) at fremme viden om museernes rolle og funktion.

ICOM står for samarbejde og gensidig støtte mellem professionelle museer og professionelle museumsarbejdere.

Artikel 4 omhandler medlemskab og er den centrale artikel med henblik på en definition af det professionelle museum og de professionelle medarbejdere.

Professionelle museumsmedarbejdere omfatter alle medarbejdere på museerne eller institutionerne, som opfylder definitionen på museer beskrevet i artikel 3, afsnit 1 & 2 samt uddannelses- og forskningsinstitutioner, der er til gavn for museets aktiviteter, der har modtaget specialiseret uddannelse, eller besidder en tilsvarende praktisk erfaring på ethvert område af interesse for forvaltningen af og aktiviteterne i et museum så vel som uafhængige personer, der respekterer ICOMs etiske regler og arbejder for og med museer, men som ikke er involveret i at fremme eller beskæftiger sig med handel af produkter eller udstyr, der anvendes af museer eller indgår i dets ydelser.

Ansøgning

Ansøgning om ICOM-medlemskab foregår online her (på engelsk)
Her vælges først, om det er en ansøgning om individuelt medlemskab eller institutionelt medlemskab.

Individuelt medlemskab

For individuelt medlemskab vælges dernæst i hvilket land ansøgeren bor eller studerer. Når der herefter trykkes ’next’ kommer man til selve ansøgningsskemaet, hvor personlige data og oplysninger om ansøgerens institution udfyldes. Medlemskategori skal vælges, se nærmere her.

Valg af international komite

På ansøgningsskemaet er det også muligt at ansøge om medlemskab af en international komite – det er frivilligt, men Dansk ICOM anbefaler det! Man kan vælge én komite, hvor man har stemmeret, og man kan være medlem af yderligere op til tre komiteer, hvor man så ikke har stemmeret. Det er forskelligt, hvordan de enkelte komiteer arbejder, men oftest vil der være elektroniske nyhedsbreve og tilbagevendende konferencer/møder – se hjemmesideadresser på komitéerne her.

Institutionelt medlemskab

For institutionelt medlemskab vælges på den første side, i hvilket land institutionen befinder sig. På ansøgningsskemaet udfyldes yderligere oplysninger om institutionen og en udvalgt kontaktperson samt oplysninger om op til tre navngivne repræsentanter for institutionen, til hvilke medlemskab af internationale komiteer kan knyttes. Hvis man ønsker at ændre repræsentanterne eller kontaktperson, skal det meddeles til ICOM. Man skal være opmærksom på, at alle kan deltage i de internationale komiteers årlige konferencer. Men deltagergebyret er ofte højere for ikke-medlemmer. Det er kun de navngivne repræsentanter fra en institution, som får reduceret deltagergebyret og har stemmeret til den internationale komite, medlemskabet er knyttet til. ICOM-kort knyttet til et institutionelt medlemskab er for museets ansatte.

Museumstjenesten varetager medlemsekspedition for ICOM Danmark: mtj@museumstjenesten.com.

Ansøgere får en kvitteringsskrivelse via e-mail fra Museumstjenesten (oftest i løbet af et par dage, medmindre det er ferietid).

Medlemskab er årligt og følger kalenderåret. Ansøgninger om medlemskab, der modtages efter 1. oktober, træder først i kraft fra det efterfølgende kalenderår. Ønsker ansøger, at medlemskabet træder i kraft hurtigst muligt, skal man meddele dette til Museumstjenesten.