Bliv medlem

ICOMs kriterier for optagelse af individuelle medlemmer:

ICOM er museernes internationale samarbejdsorganisation, og som medlem er det især arbejdet i de internationale komitéer, som udgør omdrejningspunktet for medlemskabet.

Alle museer og personer med museumstilknytning, som opfylder ICOMs kriterier, kan søge om medlemskab af ICOM.Du kan blive individuelt medlem af ICOM, hvis du:

  • er ansat helt eller deltid på et museum
  • er medlem af en museumsbestyrelse
  • er pensioneret fra et museum med institutionelt medlemskab
  • på anden vis er beskæftiget inden for museumsfeltet

I sidstnævnte tilfælde skal ansøgningen begrundes, hvorefter den vurderes af den samlede bestyrelse på et kommende møde. Her bør forventes en længere behandlingstid. ICOM optager ikke personer eller institutioner, der handler med kulturarv – herunder gallerier, antikvitetshandlende eller museer med salgsudstillinger.

ICOMs Statutter 2007 markerer i indledningsteksten, at ICOMs formål er (1) at fremme etablering, udvikling og professionel ledelse af museerne, og (2) at fremme viden om museernes rolle og funktion.

ICOM står for samarbejde og gensidig støtte mellem professionelle museer og professionelle museumsarbejdere.

Artikel 4 omhandler medlemskab og er den centrale artikel med henblik på en definition af det professionelle museum og de professionelle medarbejdere.

Professionelle museumsmedarbejdere omfatter alle medarbejdere på museerne eller institutionerne, som opfylder definitionen på museer beskrevet i artikel 3, afsnit 1 & 2 samt uddannelses- og forskningsinstitutioner, der er til gavn for museets aktiviteter, der har modtaget specialiseret uddannelse, eller besidder en tilsvarende praktisk erfaring på ethvert område af interesse for forvaltningen af og aktiviteterne i et museum så vel som uafhængige personer, der respekterer ICOMs etiske regler og arbejder for og med museer, men som ikke er involveret i at fremme eller beskæftiger sig med handel af produkter eller udstyr, der anvendes af museer eller indgår i dets ydelser.

Vedr. institutionelle medlemskaber

Institutionelle medlemmer kan udpege 3 personer, som repræsenterer institutionen i nationale og internationale komiteer, til generalkonference og generalforsamling. De tre personer skal være navngivne personer. Hvis man ønsker at ændre repræsentanterne, så skal det meddeles til ICOM.

Man skal være opmærksom på, at alle kan deltage i de internationale komiteers årlige konferencer. Men deltagergebyret er ofte højere for ikke-medlemmer. Det er kun de navngivne repræsentanter fra en institution, som får reduceret deltagergebyret og har stemmeret til komiteen.

Ansøgning

Som minimum skal der udfyldes et skema om medlemsansøgning. Derudover kan man udfylde skemaet om medlemsskab af en international komité – det sidste er frivilligt, men Dansk ICOM anbefaler det! Man kan vælge een komité, hvor man har stemmeret, men man kan være medlem af flere komitéer, hvor man så ikke har stemmeret. Det er forskelligt, hvordan de enkelte komitéer arbejder, men oftest vil der være elektroniske nyhedsbreve og tilbagevendende konferencer/møder – se hjemmesideadresser på komitéerne under: Om ICOM.

Ansøgning om individuelt medlemskab

Download ansøgningsskema, individuelt medlemskab

Ansøgning om institutionelt medlemskab

Download ansøgningsskema, institutionelt medlemskab

Ansøgning om medlemskab af en international komité

Download ansøgningsskema, internationale komitéer
Man kan blive medlem af én komité med stemmeret, men gerne flere uden stemmeret.

Når du har udfyldt de relevante skemaer og underskrevet dem, scanner du skemaerne og sender dem  til Museumstjenesten, som varetager medlemsekspedition for Dansk ICOM: mtj@museumstjenesten.com

Ansøgere får en kvitteringsskrivelse via e-mail fra Museumstjenesten (oftest i løbet af et par dage, medmindre det er ferietid).

Ansøgninger om medlemskab, der modtages efter 1. oktober, træder først i kraft fra det efterfølgende kalenderår. Ønsker ansøger, at medlemskabet træder i kraft hurtigst muligt, skal man henvende sig til Museumstjenesten.