Bliv medlem

Kriterier for optagelse som medlem af ICOM:

ICOM er museernes internationale samarbejdsorganisation, og som medlem er det især arbejdet i de internationale komitéer, som udgør omdrejningspunktet for medlemskabet. På denne side kan du læse om de forskellige muligheder for medlemskab af ICOM Danmark samt om de kriterier, der er for at kunne blive optaget.

Som medlem af ICOM Danmark bliver du en del af et verdensomspændende museumsnetværk, du kan deltage i konferencer, sparre med dine museumskollegaer på tværs af landegrænser og holde dig opdateret på de internationale komitéers arbejde – du kan også melde dig ind i en. Du finder en oversigt over de 34 forskellige komitéer her. Hvis du allerede er medlem, er det en gode idé at opdatere dine interesser og dine ønsker til internationalt komitéarbejde på din profil i IRISdatabasen.

Alle museer og personer med museumstilknytning, som opfylder ICOMs kriterier og respekterer de Museumsetiske Regler, kan søge om medlemskab af ICOM. Medlemskab er årligt og følger kalenderåret. Ansøgninger om medlemskab, der modtages efter 1. oktober, træder først i kraft fra det efterfølgende kalenderår. Ønsker ansøger, at medlemskabet træder i kraft hurtigst muligt, skal man meddele dette til Museumstjenesten.

Museumstjenesten varetager medlemsekspedition for ICOM Danmark: mtj@museumstjenesten.com.

Ansøgere får en kvitteringsskrivelse via e-mail fra Museumstjenesten (oftest i løbet af et par dage, medmindre det er ferietid).

Du kan ansøge om to overordnede kategorier af medlemskab:

 • Individuelt medlemskab
 • Institutionelt medlemskab

Individuelt medlemskab

Der er tre former for individuelt medlemskab af ICOM Danmark.

 1. Du kan blive almindeligt medlem, hvis du:
 • er ansat på fuldtid eller på deltid på et museum, der følger ICOMs etiske regelsæt
 • er aktivt medlem af en museumsbestyrelse på et museum der enten er statsanerkendt/statsligt museum, eller er institutionsmedlem af ICOM
 • På anden vis har din hovedbeskæftigelse inden for museumsfeltet

I sidstnævnte tilfælde skal ansøgningen begrundes, hvorefter den vurderes af den samlede bestyrelse på et kommende møde. Her bør forventes en længere behandlingstid. ICOM optager ikke personer eller institutioner, der handler med kulturarv – herunder gallerier, antikvitetshandlende eller museer med salgsudstillinger.

2. Du kan blive pensionistmedlem, hvis du:

 • har været individuelt medlem eller ansøger om pensionistmedlemskab i umiddelbar forlængelse af pensionering fra et museum der har haft institutionsmedlemskab

3. Du kan blive studentermedlem, hvis du:

 • er aktiv studerende på et studie direkte rettet mod museumsbranchen eller er studerende i ansættelse på et museum der opfylder medlemsbetingelserne.

Du skal kunne dokumentere at du er aktiv studerende med gyldigt studiekort og kan blive bedt om at udfylde en begrundet ansøgning.

Institutionelt medlemskab

Et institutionelt medlemskab er en mulighed for museer, der følger ICOMs museumsetiske regler. ICOM-kort knyttet til et institutionelt medlemskab er for museets ansatte. Årskontingent afhænger af driftsbudget.
Gruppe 1: (driftsbudget op til 225.000): 2.492 kr. (3 kort)
Gruppe 2: (driftsbudget op til 750.000): 3.015 kr. (4 kort)
Gruppe 3: (driftsbudget op til 7.500.000): 4.410 kr. (5 kort)
Gruppe 4: (driftsbudget op til 37.500.000): 5.125 kr. (6 kort)
Gruppe 5: (driftsbudget op til 75.000.000): 5.752 kr. (7 kort)
Gruppe 6: (driftsbudget over 75.000.000): 7.397 kr. (8 kort)

Ansøgning – sådan gør du:

Ansøgning om ICOM-medlemskab foregår online her (på engelsk) Her vælges først, om det er en ansøgning om individuelt medlemskab eller institutionelt medlemskab.

 1. For individuelt medlemskab vælges i hvilket land ansøgeren bor eller studerer. Når der herefter trykkes ’next’ kommer man til selve ansøgningsskemaet, hvor personlige data og oplysninger om ansøgerens institution udfyldes. Medlemskategori skal vælges, se nærmere her. Man kan ikke ansøge som støttemedlem hos ICOM Danmark.

  Valg af international komité: På ansøgningsskemaet er det også muligt at ansøge om medlemskab af en international komite – det er frivilligt, men ICOM Danmark anbefaler det! Man kan vælge én komite, hvor man har stemmeret, og man kan være medlem af yderligere op til tre komiteer, hvor man så ikke har stemmeret. Det er forskelligt, hvordan de enkelte komiteer arbejder, men oftest vil der være elektroniske nyhedsbreve og tilbagevendende konferencer/møder – se hjemmesideadresser på komitéerne her.
 1. For institutionelt medlemskab vælges på første side, i hvilket land institutionen befinder sig. På ansøgningsskemaet udfyldes yderligere oplysninger om institutionen og en udvalgt kontaktperson samt oplysninger om op til tre navngivne repræsentanter for institutionen skal også udfyldes – foruden hvilke internationale komitéer, der ønskes tilknytning til.

  Hvis man ønsker at ændre repræsentanterne eller kontaktperson efterfølgende, skal det meddeles til ICOM. Det er kun de navngivne repræsentanter fra en institution, som får reduceret deltagergebyret til de internationale komitéers årlige konferencer samt har stemmeret til den internationale komité, medlemskabet er knyttet til.