Om ICOM og ICOM Danmark

ICOM (International Council of Museums) er museernes internationale samarbejdsorganisation

ICOM blev dannet i 1946 og er i dag en verdensomspændende organisation bestående af over 30.000 museer og museumsansatte i 141 lande. Formålet er at arbejde for bevaringen af kulturarven gennem internationalt samarbejde og professionalisering af museumsarbejdet i hele verden.

ICOM har 120  nationale komitéer , der varetager organisationsinteresser i de enkelte lande. ICOM Danmark  udgør den danske nationalkomité.  

Formålet for ICOM Danmark er at fremme samarbejde, gensidig assistance og udveksling af information mellem nationalkomitéens medlemmer.  

Herunder er målet at synliggøre og bidrage til:  

   • Gennemførslen af ICOMs programmer 
   • Udbredelsen og kendskabet til de museumsetiske regler 
   • At fremme og administrere medlemskab blandt museer og museums(med-)arbejdere  (museumsansatte) 
   • Samarbejde med ICOMs internationale  og nationale komitéer samt samt den centrale ledelse 
   • At understøtte en åben og demokratisk tilgang til museernes professionalisering 

Bestyrelsens arbejde er beskrevet i  vedtægter  og  forretningsorden.  

Se bestyrelsens sammensætning og medlemmer  her. 

Links:
ICOM
ODM, Organisationen Danske Museer 
Kulturministeriet 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Tidsskriftet Danske Museer 
Særnummer om ICOM, Danske Museer 

Internationale komitéer

Medlemmerne samarbejder i internationale komitéer, som dækker mange af museernes specialer. Som medlem kan man vælge een international komité, hvor man har stemmeret, men man kan være deltager i de komitéer, man ønsker.

ICOMs liste

AVICOM
Audiovisuelle og nye teknologier, billeder og lyd
CAMOC
Bymuseer
CECA
Uddannelse og kulturel aktion
CIDOC
Dokumentation
CIMCIM Musikinstrumenter CIMUSET
Videnskab og teknologi
CIPEG
Ægyptologi
COMCOL
Indsamling
COSTUME
Dragter
DEMHIST
Historiske huse
GLASS
Glas
ICAMT
Arkitektur og museumsteknik
ICDAD
Kunsthåndværk og design
ICEE
Udstillingsudveksling
ICFA
Kunst
ICLM
Litteratur
ICMAH
Arkæologi og historie
ICME
Etnografi
ICMEMO
Mindesmærker for ofrene for offentlige forbrydelser
ICMS
Museumssikkerhed
ICOFOM
Museologi
ICOM-CC
Konservering
ICOMAM
Våben og militærhistorie
ICOMON
Numismatik
ICR
Regionale museer
ICTOP Efteruddannelse/træning af personale INTERCOM
Ledelse
MPR
Marketing og PR
NATHIST
Naturhistorie
UMAC Universitetsmuseer og -samlinger
To nye internationale komiteer blev godkendt i Kyoto, september 2019: ICED ICOM International Committee on Ethical Dilemmas DRMC ICOM International Committee on Disaster Resilient Museums
To yderligere komiteer er kommet til i august 2023:
 • International Committee on Social Museology – SOMUS :

Mário Canova MOUTINHO has been appointed to chair at the first meeting

 • International Committee on Museums and Sustainable Development :

Morien Rees has been appointed to chair at the first meeting

Tekniske komitéer og arbejdsgrupper

ICOM Standing Committees

DRMC – Disaster Risk Management Committee
ETHCOM – Ethics Committee
FIREC – Finance and Resources Committee
LEAC – Legal Affairs Committee
MOCO – Strategic Plan and Resolutions Monitoring Committee
NEC – Nominations and Elections Committee
SAREC – Strategic Allocation Review Commission
MDPP – Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials

ICOM Working Groups

MWG – Membership Working Group
ICWG – Working Group on the Future of International Committees
WGS – Working Group on Sustainability