ICOM Denmark Committee

ICOM Denmark is the Danish national committee of ICOM, the INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS: http://icom.museum

Chair

 
Søren La Cour Jensen • Industrimuseet Frederiks Værk
Torvet 1
3300 Frederiksværk
Tel: (+45) 2876 0343
Email: slc@indmus.dk

Secretary (ICOM Denmark’s official address)

 
Johan Møhlenfeldt Jensen • Museum Vestfyn
Østergade 57 A
5610 Assens
Tlf: (+45) 64 71 31 90
e-mail: jmj@museumvestfyn.dk

Treasurer

 
Joachim Meyer • Davids Samling
Kronprinsessegade 30-32
1306 Copenhagen K.
Tel: (+45) 3373 4949
Email: j.meyer@davidmus.dk

Board members

 
Tine Bagh • Ny Carlsberg Glyptotek
Dantes Plads 7
1556 Copenhagen V
Tel: (+45) 3341 8141 / 8110
Email: tiba@glyptoteket.dk
 
Christine Løventoft-Jessen • Museet for Religiøs Kunst
Strandvejen 13
7620 Lemvig
Tlf: (+45) 9781 0371
e-mail: christineloventoft@gmail.com
 
Anna Maria Indrio • Akademirådet, Arkitekt
NORRØN
Bredgade 36 B, 4. sal
1260 København K
Tlf: (+45) 5057 8727
e-mail: annamaria@norroen.dk
 
Josephine Nielsen-Bergqvist • Ribe Kunstmuseum
Sct. Nicolaj Gade 10
6760 Ribe
Tlf: (+45) 7542 0362 / 2366 5218
e-mail: jnb@ribekunstmuseum.dk
 
Kirstine Eiby Møller • Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Hans Egedesvej 8
Boks 145
3900 Nuuk, Grønland
Tlf: (+299) 342207
e-mail: kirstine@natmus.gl
 
Erland Viberg Joensen, Færøerne • Færøernes Nationalmuseum
Kúrdalsvegur 15
P.O. Box 1155
FO-110 Tórshavn
Tel: (+298) 340551
EMail: erlandvj@savn.fo

Accountants

 
Annette Damm (revisor)
Jens Breinegaard (revisorsuppleant)