ICOM Danmark er den danske nationalkomité for International Council of Museums

SIDSTE NYT

ill1

***********************************************************************

IRIS: ICOM-medlemsdatabase

– log på her
Du kan bl.a. opdatere din adresse og e-mail samt vælge, hvilken International Komité du vil være medlem af.
– Læs mere her

***********************************************************************

ICOM CECA Europe Conference ENJOYMENT

Datoer: 6.-8. oktober 2022

Sted: Moesgaard Museum, Aarhus

Kontakt: ceca.europe@moesgaardmuseum.dk

NB: Call for Papers slutter mandag d. 6. juni 2022: CALL FOR PAPERS

The call for the conference cover the following topics:
 • Audience engagement
 • Train the trainers – how to include enjoyment in our programs
 • Micro programs – short interactions to give the visit a new perspective
 • Wellbeing & health
 • Open ended formats
 • Dream factory – joyful programs just waiting to be realised
 • Enjoyment and accessibility
 • Engagement vs learning or learning through engagement
 • Happy workplaces – happy visitors, the influence of the intern structure to the programs
 • Case studies of successful or not-so-successful implementations of daring audience programs
 • Research Papers

Læs mere her

***********************************************************************

ICOM Generalkonference i Prag 2022

Datoer: 20.-28. august 2022

Hovedtema: The Power of Museums

Sted: Prague Congress Centre (PCC), 5. května 65
140 00 Prague 4, Czech Republic

Registrering og læs mere her

Call for posters frem til 25. juni

NB: Early Bird registrering (billigere end senere) frem til 30. maj

***********************************************************************

Sikring af ukrainsk kulturarv

Tre danske organisationer – Blue Shield DanmarkMuseumstjenesten og ICOM Danmark – er gået sammen om at skaffe de materialer, som de ukrainske museer, arkiver og øvrige kulturinstitutioner har behov for til at beskytte genstande, arkivalier og øvrige kulturværdier. VELUX Fonden støtter projektet med en generøs bevilling på fem millioner kroner.

Haag konventionen af 1954 giver væsentlige kulturværdier immunitet

Se konventionens ordlyd er: Arkiv (ft.dk)

For yderligere information, kontakt Blue Shield Danmarks formand, Søren la Cour Jensen, på tlf. 28760343 eller e-mail slc@indmus.dk

***********************************************************************

Arbejdet med den nye Museumsdefinition

Læs om arbejdsprocessen og den nuværende Museumsdefinition fra 2007

Efter en længere proces, hvor ICOMs medlemmer har været konsulteret i flere omgange, stod valget mellem to forslag til en ny Museumsdefinition:

Proposal A:

A museum is a permanent, not-for-profit institution, accessible to the public and of service to society. It researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible cultural and natural heritage in a professional, ethical and sustainable manner for education, reflection and enjoyment. It operates and communicates in inclusive, diverse and participatory ways with communities and the public.

Proposal B:

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

Forslag B er valg til at blive fremlagt til afstemning på ICOM Generalkonference i Prag

På ICOMs Generalkonference i Kyoto 2019 blev beslutningen vedr. en ny Museumsdefinition udsat. For at gøre processen mere demokratisk skal alle ICOM komitéer, regionale alliancer og tilknyttede organisationer nu tage del arbejdet. Det ledes af ICOM Define: Standing Committee for the Museum Definition (tidl. MDPP2). Den består af de to formænd Lauran Bonilla-Merchav og Bruno Brulon samt Yaarob Alabdullah (Syrien) for den Arabiske Region, Ana Maria Theresa Labrador (Philippinerne) for Asien, Elizabeth Warner (USA) for LEAC (ICOM Legal Affairs Committee), Muthoni Josephine Thang’wa (Kenya) og Nicolas Kramar (Schweiz).

På samme tid er det besluttet, at det skal overvejes, om ICOMs Museumsetiske Regler også skal opdateres. Se her

***********************************************************************

International Museumsdag 2022


Temaet for den Internationale Museumsdag d. 18. maj 2022
er det samme som temaet for ICOM Generalkonferencen i Prag:

The Power of Museums

 

***********************************************************************

Indkaldelse til ICOM Danmarks Generalforsamling 2022

Tid: mandag den 23. maj kl. 13-14.30
Sted: Auditoriet på Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 Kbh. K.

Program

12.30-13: Frokost
OBS! Tilmelding til frokost senest torsdag den 16. maj på mtj@museumstjenesten.com
Anfør eventuelle allergier.

13-14.30: ICOM Danmark Generalforsamling.

14.30 – 15.00: Introduktion til det nye Statens Naturhistoriske Museum og udstillinger ved formidlingschef ved Statens Naturhistoriske Museum Anne Katrine Gjerløff.

15.00-16.00 Særudstillingerne “Wildlife Photographer of the Year” og “Neandertaler” er åbne.

Vel mødt
Johan Møhlenfeldt Jensen
Formand for ICOM Danmark

Dagsorden ICOM Danmarks generalforsamling 2022

1. Valg af dirigent
2. Årlig rapport for ICOM Danmark
3. Regnskab 2021
4. Budget 2022 samt kontingentfastsættelse for 2023
5. Nye medlemmer
6. Indkomne forslag
OBS: Forslag sendes senest den 16/5 til både formanden på formand@icomdanmark.dk og sekretær icom@icomdanmark.dk
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Arbejdsplan 2022-23
11. Eventuelt

***********************************************************************

 Procedure for udsendelse af ICOM-mærkater

Siden 2020 har ICOM-mærkatet set ud som ovenfor (bling)

Museumstjenesten sender på vegne af ICOM Danmark opkrævning af medlemskontingent, og mærkatet fremsendes, når betaling er modtaget på denne konto:

reg. nr. 7670    konto nr.  7151736
IBAN: DK3076700007151736
BIC/SWIFT: RINGDK22

HUSK: ICOM nr. SKAL oplyses ved betaling

Hvis man ikke har modtaget e-mail vedr. betalingen eller ved andre spørgsmål vedr. betalingen, kontaktes Museumstjenesten: mtj@museumstjenesten.com.

NB: Mærkatet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre eller bruges på andre kort. Ønsker man ikke længere medlemskabet, SKAL medlemskortet sendes tilbage til Museumstjenesten.

***********************************************************************

Tidsskriftet Danske Museer

Tidsskriftet Danske Museer oktober 2018 om museer og auktionshuse – pdf
Tidsskriftet Danske Museer august 2018 om kassation – pdf

***********************************************************************

Læs mere om ICOM og ICOM Danmark
Se også ICOMs internationale site på icom.museum