ICOM Danmark er den danske nationalkomité for International Council of Museums

SIDSTE NYT

ill1

***********************************************************************

IRIS: ICOM-medlemsdatabase

– log på her
Du kan bl.a. opdatere din adresse og e-mail samt vælge, hvilken International Komité du vil være medlem af.
– Læs mere her

***********************************************************************

Open Call
Magasinet MUSEUM efterlyser artikler

Vi lever i en krisetid

Museerne er i stigende grad samfundsaktører, der hjælper med perspektiv og løsninger i krisetider. Men de bliver også selv ramt af kriserne og må tage radikale beslutninger og tænke nyt.

Klimakrise, trivselskrise, velfærdskrise, biodiversitetskrise, energikrise, fertilitetskrise, inflationskrise, coronakrise – lyder det bekendt? Spoler vi nogle år tilbage, husker du nok også flygtningekrisen, gældskrisen og finanskrisen? Kriserne står i kø, og den danske regering har bekendtgjort, at den vil have undersøgt, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse dem.

Museerne bliver selv ramt af kriserne og må nytænke deres aktiviteter og organisation. Men de viser også, at de vil være en del af løsningen. For rundt omkring i landet har mange museer positioneret sig som samfundsaktører, der i deres formidling sætter perspektiv på aktuelle  samfundsudfordringer og måske endda bidrager direkte til en løsning af dem gennem fx aktiviteter på museet.

Magasinet MUSEUM efterlyser derfor artikler om, hvordan museerne forholder sig til kriser og udfordringer i samfundet, eksempelvis:
→ Har I tacklet en krise, der førte noget interessant og blivende med sig?
→ Hvordan hjælper I selv samfundet med aktuelle udfordringer?

Ønsker du at bidrage med en artikel, beskriv da din idé i et pitch på 5-7 linjer senest 15. september 2023, og send til redaktør Louise Trier: louise@magasinetmuseum.dk

Bliver din artikel udtaget, vil der være deadline i november 2023, og den vil udkomme 1. marts 2024.

***********************************************************************

Konference i Nordisk Museumsforbund


Nordisk Museumsforbunds svenske afdeling inviterer til nordisk museumskonference i Stockholm

d. 14.-16. september 2023

Tema:

Tvärvägar – rörelse i tid, rum och tanke

 

Undertemaer:
  • Gränsöverskridande samverkan och framtidens kompetensbehov
  • Existentiell hållbarhet – meningsskapande och hållbarhetsaspekter
  • Gestaltning i och bortom rummet – digitala verktyg och demokratiserad tillgänglighet

Konferencen afholdes på Sjöhistoriska Museet. Fredag eftermiddag er der også afsat tid til at besøge Museumsparken: Etnografiska museet, Tekniska museet, Riksidrottsmuseet og Polismuseet.

Tilmeldinginfo@mhm.uu.se – helst før d. 15. august
Konferencegebyret er 2750 SEK og inkluderer program og måltider. Ved afbestilling senest den 15. august refunderes konferencegebyret minus en administrationsafgift på 700 SEK.

Læs mere og se programmet

***********************************************************************

Sikring af ukrainsk kulturarv

Tre danske organisationer – Blue Shield DanmarkMuseumstjenesten og ICOM Danmark – er gået sammen om at skaffe de materialer, som de ukrainske museer, arkiver og øvrige kulturinstitutioner har behov for til at beskytte genstande, arkivalier og øvrige kulturværdier. VELUX Fonden støtter projektet med en generøs bevilling på fem millioner kroner.

Haag konventionen af 1954 giver væsentlige kulturværdier immunitet

Se konventionens ordlyd er: Arkiv (ft.dk)

For yderligere information, kontakt Blue Shield Danmarks formand, Søren la Cour Jensen, på tlf. 28760343 eller e-mail slc@indmus.dk

***********************************************************************

Indkaldelse til ICOM Danmarks Generalforsamling 2023

Tid: Mandag den 22. maj kl. 13-14.30
Sted: Kirkesalen, Møntergården. Museum Odense, Møntestræde 1, 5000 Odense C.


Program

12.30-13: Frokost

OBS! Tilmelding til frokost senest torsdag den 15. maj på  mtj@museumstjenesten.com
Anfør eventuelle allergier.

13-14.30: ICOM Danmark Generalforsamling.

14.30 – ca.15.30: Introduktion til H.C. Andersens hus ved direktør for Museum Odense, Henrik Harnow.

Vi glæder os til at se mange af jer.

Johan Møhlenfeldt Jensen

Dagsorden ICOM Danmarks generalforsamling 2023

1. Valg af dirigent
2. Årlig rapport for ICOM Danmark, herunder ny museumsdefinition
3. Regnskab 2022
4. Budget 2023 samt kontingentfastsættelse for 2024
5. Nye medlemmer
6. Indkomne forslag
OBS: Forslag sendes senest den 16/5 til både formanden på formand@icomdanmark.dk og sekretær icom@icomdanmark.dk
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Arbejdsplan 2023-24
11. Eventuelt

Mange hilsner
Bestyrelsen for ICOM Danmark

***********************************************************************

International Museumsdag

18. maj 2023

Temaet for den Internationale Museumsdag 2023 er i år

Museer, bæredygtighed og trivsel

Hent plakaten
IMD 2023 Danmark
IMD 2023 Færøerne
IMD 2023 Grønland

Læs mere her

***********************************************************************

ICOM Generalkonference i Prag 2022

Datoer: 20.-28. august 2022

Hovedtema: The Power of Museums

Sted: Prague Congress Centre (PCC), 5. května 65
140 00 Prague 4, Czech Republic

Valg til General Assembly og Advisory Council 2022-2025

Emma Nardi blev valgt som ny ICOM President

ICOM Executive Board 2022-25

  • President: Emma Nardi (Italy)
  • Vice-Presidents: Inkyung CHANG, Republic of Korea, Terry Simioti NYAMBE, Republic of Zambia
  • Treasurer: Carina JAATINEN, Republic of Finland
  • Ordinary members: Feng ZHAO, People’s Republic of China, Marilia BONAS, Federative Republic of Brazil, Kaja SIROK, Republic of Slovenia, Tayeebeh Golnaz GOLSABAHI, Islamic Republic of Iran, Steph SCHOLTEN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Deborah TOUT-SMITH, Commonwealth of Australia, Luís RAPOSO, Portuguese Republic, Jody STEIGER, Republic of Costa Rica, Karin WEIL GONZÁLEZ, Republic of Chile, Ahmed MOHAMMED, United Arab Emirates, Rachelle DOUCET, Republic of Haiti

Læs mere om ICOM General Assembly

ICOM Advisory Council 2022-2025

  • Chairperson of the Advisory Council: Antonio Rodriguez (United States and Venezuela)
  • Vice-Chair of the Advisory Council: Medea Ekner (Sweden)

Læs mere her om ICOM Advisory Council

***********************************************************************

Arbejdet med den nye Museumsdefinition

Læs om arbejdsprocessen og den nuværende Museumsdefinition fra 2007

Efter en længere proces, hvor ICOMs medlemmer har været konsulteret i flere omgange, stod valget mellem to forslag til en ny Museumsdefinition:

Proposal A:

A museum is a permanent, not-for-profit institution, accessible to the public and of service to society. It researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible cultural and natural heritage in a professional, ethical and sustainable manner for education, reflection and enjoyment. It operates and communicates in inclusive, diverse and participatory ways with communities and the public.

Proposal B:

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

Forslag B er valg til at blive fremlagt til afstemning på ICOM Generalkonference i Prag

På ICOMs Generalkonference i Kyoto 2019 blev beslutningen vedr. en ny Museumsdefinition udsat. For at gøre processen mere demokratisk skal alle ICOM komitéer, regionale alliancer og tilknyttede organisationer nu tage del arbejdet. Det ledes af ICOM Define: Standing Committee for the Museum Definition (tidl. MDPP2). Den består af de to formænd Lauran Bonilla-Merchav og Bruno Brulon samt Yaarob Alabdullah (Syrien) for den Arabiske Region, Ana Maria Theresa Labrador (Philippinerne) for Asien, Elizabeth Warner (USA) for LEAC (ICOM Legal Affairs Committee), Muthoni Josephine Thang’wa (Kenya) og Nicolas Kramar (Schweiz).

På samme tid er det besluttet, at det skal overvejes, om ICOMs Museumsetiske Regler også skal opdateres. Se her

***********************************************************************

 Procedure for udsendelse af ICOM-mærkater

Siden 2020 har ICOM-mærkatet set ud som ovenfor (bling)

Museumstjenesten sender på vegne af ICOM Danmark opkrævning af medlemskontingent, og mærkatet fremsendes, når betaling er modtaget på denne konto:

reg. nr. 7670    konto nr.  7151736
IBAN: DK3076700007151736
BIC/SWIFT: RINGDK22

HUSK: ICOM nr. SKAL oplyses ved betaling

Hvis man ikke har modtaget e-mail vedr. betalingen eller ved andre spørgsmål vedr. betalingen, kontaktes Museumstjenesten: mtj@museumstjenesten.com.

NB: Mærkatet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre eller bruges på andre kort. Ønsker man ikke længere medlemskabet, SKAL medlemskortet sendes tilbage til Museumstjenesten.

***********************************************************************

Magasinet MUSEUM

Det tidligere tidsskrift Danske Museer har fået nyt navn og ny hjemmeside

Tidsskriftet Danske Museer oktober 2018 om museer og auktionshuse – pdf
Tidsskriftet Danske Museer august 2018 om kassation – pdf

***********************************************************************

Læs mere om ICOM og ICOM Danmark
Se også ICOMs internationale site på icom.museum