Nyheder fra museumsverdenen, Nyt for medlemmer

Revidering af museumsloven

ICOM Danmark har sendt høringssvar til Kulturministeriet om revideringen af museumsloven.
Vi har tre punkter, vi har foreslået ændringer til, de vigtigste er museumslederes kompentencer, hvor vi mener, at revisionsforslaget om at en museumsleder skal have relevante kompetencer faktisk ikke lever op til ICOMs etiske reglers krav om faglig viden og etisk standard.
Vi har også foreslået, at det bliver indskrevet i loven, at museets personale skal efterfølge ICOMs etiske regler.

Hele vores høringssvar kommer på hjemmesiden snarest.