Nyt for medlemmer

Museumsetik i praksis – nyt kursus

ICOM Danmark har sammen med ODM udviklet et kursus i museumsetik, som vi udbyder for første gang fredag d. 28. november. Det afholdes på Antikmuseet, Aarhus Universitet fra 10.00-17.00.
Tilmelding sker via ODM.

Alle museumsansatte står ind i mellem over for problematikker, hvor man kan blive i tvivl om, hvad man skal gøre:

  • Hvad gør jeg, hvis gæsterne skriver negative ting om museet på vores facebookside?
  • Hvordan takler jeg, at kommunaldirektøren kræver at få genstande fra sin samling med på en udstilling støttet af kommunen, selv om de ikke har den kvalitet som museet normalt står for?
  • Hvordan forholder jeg mig, når min kollega tager i mod genstande til sin egen samling, som egentlig kunne tilgå museet?
  • Hvor langt skal vi gå med at inkludere vores omgivelse i museets udvikling og arbejde?

Museumsetik er en helt central del af den virkelighed og kan være en ledetråd i tvivltilfælde. Men etik er konstant til debat og et af kursets formål er at sætte fokus på etik som dialogredskab i museets daglige arbejde.