Tidligere rejseberetninger

ICOM Danmarks årsmøde 5. maj 2015

Invitation til Dansk ICOMs årsmøde 2015

Tid: Tirsdag 5. maj kl. 12.00-16.30
Sted: Møntergården, Odense Bys Museer http://museum.odense.dk/museer/moentergaarden

12.00-13.00: Frokost for tilmeldte (tilmelding senest 28.04. til klavn@cas.au.dk)
13.00-14.30: Årsmøde: se dagsorden nedenfor
14.15-14.30: Kaffepause
14.30-16.00: Omvisning i udstillingerne: ’Byens liv’ og ’Den Romerske Forbindelse’

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsrapport
 3. Aflæggelse af regnskab 2014, fremlæggelse af budget 2015
 4. Kontingentfastsættelse for 2016
 5. Nye medlemmer
 6. Indkomne forslag (forslag senest 28.04. til klavn@cas.au.dk)
 7. Valg til bestyrelsen

På valg:

 • Vinnie Nørskov afgår som formand og opstiller som menigt medlem
 • Søren la Cour Jensen opstiller som formand
 • Lise Ræder Knudsen genopstiller som menigt medlem
 • Mille Gabriel genopstiller som sekretær
 • Jan Steen Jacobsen genopstiller ikke

Ikke på valg:

 • Kasserer Joachim Meyer
 • Lars Nørbach
 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Arbejdsplan 2014-15
 4. Eventuelt

 

Årsrapport, regnskab 2014 og budget 2015 samt udkast til arbejdsplan for 2014-15 lægges på hjemmesiden  forud for generalforsamlingen bl.a. nederst på denne side.

Mange venlige hilsner

Vinnie Nørskov

Download pdf til udskrift:
2015 Dansk ICOMs-generalforsamling (3)
Årsberetning 2014-15
ICOM regnskab 2014 underskrevet