Nyt for medlemmer

Ny formand for ICOM Danmark og nye bestyrelsesmedlemmer 2015

Under ICOM Danmarks generalforsamling den 5. maj 2015 blev der sammensat ny bestyrelse og valgt ny formand.
Bestyrelsen sagde farvel og takkede Jan Steen Jacobsen for hans store indsats. Jan Steen var tidligere kasserer og har været medlem af bestyrelsen gennem de seneste 12 år.
Som vedtægterne foreskriver, trådte ICOM Danmarks formand, Vinnie Nørskov, tilbage efter 6 år på posten. Hun fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.
Pernille Hjort fra Statens Naturhistoriske Museum blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte Søren la Cour Jensen til ny formand.

Om formanden:

Søren la Cour Jensen har siddet i ICOM Danmarks bestyrelse siden 2014 efter en periode som aktiv suppleant. Han har siden 2014 siddet i ICOMs Disaster Relief Task Force, der internationalt koordinerer ICOMs indsats i forbindelse med konflikter og større naturkatastrofer.
Søren la Cour Jensen er ligeledes formand i Blue Shield Danmark, der binder museer, arkiver, biblioteker og monumenter sammen i en lignende indsats. Det internationale Blue Shield blev etableret af ICOM , ICOMOS, ICA og IFLA i 1996.
Søren la Cour Jensen er museumsinspektør ved Industrimuseet Frederiks Værk med særligt ansvar for Knud Rasmussens Hus og Arkiv.