Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2016-2017

Arbejdsplan 2016-2017

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 23. maj 2016

  • Øge medlemsantallet og særligt styrke medlemmernes engagement i det internationale arbejde gennem de internationale komiteer ved øget information om komiteerne til de danske medlemmer.
  • Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme, bl.a. gennem udvikling af skræddersyede kurser.
  • Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik
  • Styrke samarbejdet med Blue Shield.
  • Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.
  • Fortsætte samarbejdet med ICOM Nord og ICOM Tyskland som forberedelse til en fælles konference i 2017.
  • Udgive en færøsk oversættelse af ICOMs Etiske regler.