Tidligere konferencer og møder

ICOM Danmarks generalforsamling 22.maj 2017

Generalforsamlingen afholdes i Den Gamle By i Århus mandag d. 22. maj kl.12-16 –
se pdf med indbydelse og program her.
Frokost 12.00-12.55 – tilmelding senest 12. maj til: mtj@museumstjenesten.com

Dagsorden for ICOM Danmarks generalforsamling 2017

1. Valg af dirigent
2. Årlig rapport for ICOM Danmark
3. Regnskab 2016
4. Budget 2017 samt kontingentfastsættelse for 2018
5. Nye medlemmer
6. Indkomne forslag Forslag sendes senest den 14. maj til formanden: slc@indmus.dk
7. Valg til bestyrelsen
7.a Valg af formand, Søren la Cour Jensen (på valg, genopstiller)
7.b Valg af sekretær Mille Gabriel (genopstiller ikke, udtræder) Dorthe Aggerholm (nuværende suppleant, opstiller som sekretær)
7.c Valg af kasserer Joachim Meyer (ikke på valg)
7.d Valg til bestyrelsen (3 pladser på valg) Pernille Hjort (genopstiller) Tine Bagh (nuværende suppleant, opstiller)
Lars Christian Nørbach (ikke på valg) Vinnie Nørskov (udtræder) Lise Ræder Knudsen (udtræder)
7.e Valg af færøsk bestyrelsesmedlem 7.f Valg af grønlandsk bestyrelsesmedlem 7.g Valg af op til 2 suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Arbejdsplan 2017-18 10. Eventuelt

Årsrapport, regnskab 2016 og budget 2017 samt udkast til arbejdsplan for 2017-18 lægges på hjemmesiden http://www.icomdanmark.dk/ forud for generalforsamlingen.