Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2017-2018

Arbejdsplan 2017-2018

Fremlagt på Dansk ICOMs generalforsamling 22. maj 2017

  • Forberedelse og afvikling af den internationale konference: Difficult Issues i Helsingborg og Helsingør den 21-23. september 2017. Konferencen afvikles i samarbejde med ICOM Nord og ICOM Tyskland.
  • Gøre indmeldelsesproceduren mere smidig ved indførelse af ny digital løsning.
  • Styrke medlemmernes engagement i de internationale komiteer samt bidrage til øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer.
  • Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme, bl.a. gennem udvikling af skræddersyede kurser.
  • Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik.
  • Styrke samarbejdet med Blue Shield.
  • Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.
  • Synlighed gennem tidsskriftet Danske Museer.