Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2018-2019

Fremlagt på ICOM Danmarks generalforsamling 7. maj 2018

Løbende indsatser

•    Forsat arbejde for at styrke medlemmernes engagement i de internationale komiteer samt bidrage til øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer
•    Fastholde fokus på de museumsetiske regler
•    Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik
•    Fortsat fastholde samarbejdet med Blue Shield
•    Forsat engagement i tidsskriftet Danske Museer

Særlige fokusområder

•    Implementering af den nye medlemsdatabase, IRIS
•    Indgå aktivt i aktualisering af ICOM revidering af museumsdefinitionen
•    Indgå aktivt i udviklingen af de internationale komiteer
•    Opdatere hjemmesiden og udgive flyer om ICOM