Nyt for medlemmer

ICOM Danmarks persondatapolitik

ICOM Danmark har de oplysninger, som du har indberettet, da du blev medlem. Det er som minimum navn, e-mail, stilling og adresse. Derudover eventuelt telefonnummer, adresse og navn på organisation eller virksomhed og tilknytning til internationale komitéer. Endvidere opbevarer vi relevant kommunikation i tilknytning til dit medlemskab.

Vi opbevarer oplysningerne for at kunne varetage dit medlemskab af ICOM Danmark, udstede kontingentopkrævninger osv.

Vi deler disse oplysninger med ICOM i det omfang det er nødvendigt for at du kan være medlem.

Da Museumstjenesten administrerer ICOM Danmarks medlemsdatabase, har vi indgået en databehandleraftale med dem.

Vi sørger for at de oplysninger, som du har delt med os, opbevares på forsvarlig vis, og vi deler ikke dine oplysninger med andre end ovennævnte.

Du har ret til at få ændret eller slettet dine oplysninger. Hvis du ønsker oplysningerne slettet, betyder det samtidig, at dit medlemskab af ICOM Danmark og dermed ICOM ophører.

Hvis du ønsker oplysninger om dig ændret eller slettet, kan du henvende dig til Museumstjenesten på mtj@museumstjenesten.com