Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2019-2020

Arbejdsplan 2019-2020 fremlagt på ICOM Danmarks generalforsamling 6. maj 2019

Særlige indsatser

  • Implementering af den nye medlemsdatabase, IRIS
  • Planlægning og afholdelse af fælles konference med Slots- og Kulturstyrelsen og ICOM Tyskland i marts 2020
  • Afsøgning omkring hvorvidt vi skal arbejde hen imod oprettelse af ICOM Nord som en regional alliance, som fører til en afklaring ift. det videre forløb.

Løbende indsatser

  • Fortsat indgå aktivt i udviklingen af de internationale komiteer
  • Fortsat kommunikation og formidling af nationale og internationale aktiviteter på hjemmeside og FB
  • Fastholde fokus på de museumsetiske regler