Arbejdsplaner

Arbejdsplan 2020-2021

Fremlagt på ICOM Danmarks generalforsamling 21. september 2020

 

Løbende indsatser
 • Forsat arbejde for at styrke medlemmernes engagement i de internationale komiteer samt bidrage til øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer
 • Fastholde fokus på de museumsetiske regler
 • Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre ”illicit traffic”, og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik
 • Fortsat fastholde samarbejdet med Blue Shield
 • Forsat engagement i tidsskriftet Danske Museer
Særlige fokusområder
 • Fortsat implementering af den nye medlemsdatabase, IRIS
 • Indgå aktivt i aktualisering af ICOM revidering af museumsdefinitionen
  – Herunder artikel i Danske Museer om Kyoto
 • Samarbejde omkring den nyoprettede ICOM Nord
 • Arbejde med Working Group on the future of International Committees – ICWG
 • Promovere den internationale museumsdag