CAMOC

CAMOC er et forum for samarbejde mellem museer om byer. Denne komité giver mulighed for at dele viden og erfaringer, udveksle idéer og udnytte partnerskaber udover de nationale grænser. CAMOC søger at stimulere til dialog og samarbejde mellem museer ved at støtte og opmuntre i forbindelse med indsamling, bevaring og præsentation af materiale relateret til den fortidige, nutidige og fremtidige by, hvorved byens identitet forstærkes og der bidrages til byens udvikling.